© Getty Images/iStockphoto

Diabetici laten zich onvoldoende vaccineren tegen griep

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Belgische diabetici zijn in hetzelfde bedje ziek. Uit verschillende studies blijkt dat amper iets meer dan de helft van hen zich jaarlijks laat inenten. Bij jonge risicopatiënten zijn de cijfers zelfs ontstellend laag.

Inenting blijft het best beschikbare middel om griep te voorkomen. Vooral voor personen met een risico op complicaties zoals 65-plussers, chronisch zieken zoals diabetici, chronische hart-, nier-, lever en longlijders, patiënten met immuniteitsstoornissen of met een neuromusculaire aandoening, zwangere vrouwen, kinderen die een langdurige aspirinetherapie ondergaan, mensen met overgewicht en personen die in een instelling (bijv. het rusthuis) verblijven, is vaccinatie sterk aangeraden. Dit komt omdat zij een groter risico lopen op complicaties zoals longontsteking die vaak een ziekenhuisopname noodzakelijk maakt en jaarlijks zelfs nog steeds heel wat dodelijke slachtoffers eist.

Vaccinatie uit altruïsme

Personen werkzaam in de gezondheidssector, mensen die onder hetzelfde dak wonen als de risicopersonen en kinderen jonger dan 6 maanden, worden eveneens opgeroepen om zich te laten vaccineren. Maar terwijl de WGO en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) een vaccinatiegraad van 75% aanraden bij risicopatiënten om besmetting met het influenzavirus ook daadwerkelijk beduidend in te kunnen dijken, scoort België maar een matige 44% bij patiënten met een risico, en zelfs nog lager bij zorgverleners (1). De Belgische 65-plussers behalen nog 60%, maar bij risicopersonen onder de 55 jaar, daalt dit cijfer zelfs tot minder dan 20% (2).

‘Hier is duidelijk nog heel veel werk aan de winkel en wij als huisartsen hebben hierin een belangrijke rol te vervullen’, verklaart dokter Aurore Girard van de Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG, de Franstalige huisartsenvereniging). ‘Het gaat niet alleen om het verhogen van de vaccinatiegraad bij risicopersonen, maar ook van de mensen die onder het zelfde dak wonen en die van de zorgverleners, zoals ook wordt aangeraden door de Hoge Gezondheidsraad. Want hoewel de ziekte bij hen vaak zonder verwikkelingen verloopt, kunnen ze de griep wel doorgeven en zo risicogroepen onbewust en ongewild blootstellen aan hogere risico’s...’

Vaccinatie jonge diabetici zeer laag

Uit een online bevraging bij 545 Belgische diabetespatiënten bleek dat net iets meer dan de helft zich de voorbije 5 jaren jaarlijks liet vaccineren (3). Bij de 65-plussers ging het zelfs om 74%, maar bij jongeren onder de 30 jaar is er sprake van slechts 26% .

Uit verschillende studies blijkt dat bij diabetici de vaccinatiegraad stijgt met de leeftijd en de intensiteit van de begeleiding van de patiënt. In een recent onderzoek van het UZ Leuven (2017) werd vastgesteld dat een goede omkadering en een sterke motivatie van de patiënt tot hogere vaccinatiegraadcijfers leidt. Patiënten met een zorgtraject of patiënten die in de Diabetes Conventie zitten scoren hoger.

‘Ook bij diabetici is er dus nog ruimte voor verbetering. Zich laten inenten tegen griep kan voor hen van levensbelang zijn, omdat zij zes keer meer risico lopen om gehospitaliseerd te worden en drie keer meer om te overlijden door de ziekte’, zegt professor Ann Mertens, professor endocrinologie (metabole aandoeningen, obesitas, diabetes mellitus, algemene endocrinologie) van het UZ Leuven. ‘Nochtans staan 3/4 van de diabetici niet weigerachtig tegenover het griepvaccin en 2/3 laat zich effectief inenten als de patiënt zelf en het omkaderend medisch team voldoende op de hoogte zijn van de risico’s die ze lopen indien ze zich niet laten vaccineren. Sensibilisering is dus de boodschap.’

Lees ook:Levenslang vaccineren voor een goede afweer

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content