Doorbreek de taboes rond dementie!

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Vergeet dementie, onthou mens! Onder deze titel voert de Vlaamse overheid campagne om een meer genuanceerde beeldvorming over dementie te bereiken. Studio Brussel koos dementie als thema voor de Music fir Life actie deze maand. En ook wij willen het onderwerp extra onder de aandacht brengen.

De Vlaamse overheid stelde een plan voor om een meer genuanceerde beeldvorming over dementie te bereiken. Een dementievriendelijke samenleving veronderstelt dat we dementie anders benaderen. Dementie is een verschrikkelijke aandoening, maar er is meer. Mensen met dementie blijven mensen zoals u en ik.

Er werd een campagneplatform opgericht met informatie en communicatietools voor al wie aan de beeldvorming over dementie wil werken. De campagne heeft ook ambassadeurs. Ze getuigen openhartig over hun eigen ervaring met de dementie van hun partner, ouder, vriend.Isolement vermijden.

Het eenzijdig negatieve beeld over dementie dat in onze samenleving overheerst, leidt tot laattijdige of verkeerde diagnose, gemiste zorg en isolement. Het heersende taboe bemoeilijkt de deelname van mensen met dementie aan het sociale leven en isoleert niet alleen de persoon met dementie, maar ook zijn naasten. Het contact tussen een persoon met dementie, zijn naasten en de lokale gemeenschap dreigt dan te verwateren. En dat is een heel spijtige zaak, die absoluut moet vermeden worden.

Stijging met 30% tegen 2020

Vlaanderen telt vandaag zo’n 100.000 personen met dementie, van wie ongeveer 65% thuis woont, al dan niet omringd door familie, kennissen en vrienden. Hun aantal zal tegen 2020 stijgen met bijna 30 % en bereikt zo een omvang die een andere aanpak dan de huidige vergt.

Zowat iedereen zal in de toekomst met dementie worden geconfronteerd: als patiënt, als parnter, als familielid, vriend, collega, buur, enz. De druk op de samenleving om de zorgnoden op te vangen zal toenemen en we zullen deze verantwoordelijkheid samen moeten dragen.

Het Dementieplan Vlaanderen 2010-2014 wil ijveren voor een dementievriendelijke samenleving. Een genuanceerde beeldvorming ingang laten vinden is daarvan, naast vele andere initiatieven, een cruciaal onderdeel. Op dit ogenblik is de overheersende inschatting van dementie vrij negatief. Dat is begrijpelijk, maar toch is het verhaal genuanceerder dan doorgaans wordt aangenomen.

Volgens professor Van Gorp (auteur van ‘Anders communiceren over dementie) kunnen we tot een genuanceerde beeldvorming komen als we:

  • alle facetten van dementie en de bijhorende gevoelens tonen
  • de verschillende fasen van dementie belichten (het dementieproces duurt vaak jaren en de persoon met dementie leeft vaak nog thuis, doet nog lang wat hij graag doet en liefdevol contact blijft mogelijk, ook in de latere fases)
  • de autonomie van de mensen erkennen
  • de persoon achter de mens blijven zien
  • mensen met dementie aanzetten tot deelname aan de samenleving

Iedereen die de boodschap “Vergeet dementie, onthou mens” mee wil uitdragen kan terecht op www.onthoumens.be of www.vergeetdementie.be.

Musif for Life 2012

Studio Brussel is deze uitdaging aangegaan voor de Music for Life-actie van dit jaar. De hele week al zijn op de zender boeiende gesprekken te volgen met zowel mensen die professioneel met dementie bezig zijn als ervaringsdeskundigen.

Dit jaar wil Music voor Life niet zozeer geld inzamelen, maar vooral dementie meer bekendheid geven om zo de taboes errrond te doorbreken. Vanaf vandaag is in alle krantenwinkels in Vlaanderen de Badge For Life te koop. Door deze badge te dragen, toont u zich solidair met Music For Life en geeft u aan dat ook u de taboes rond dementie wil doorbreken en aandacht vraagt voor het probleem dementie, maar vooral voor de mensen met dementie. De presentatoren van Studio Brussel zullen tijdens Music For Life (van 14 tot 21 december) de hele week op pad zijn in Vlaanderen om mensen persoonlijk te bedanken voor het dragen van de Badge For Life. Ook tal van andere mensen, bekend en onbekend, zetten initiatieven op het getouw om deze mensen te bedanken. Kim Clijsters is één van hen. Op dinsdag 11 december zal ze in heel Vlaanderen tickets uitdelen voor de Thank You Games aan mensen met een Badge For Life.

Tijdens de eigenlijke Music for Life-week van 14 tot en met 21 december presenteren twaalf Music for life-presentatoren vanuit de Studio Brussel-studio een radioweek om dementie nooit te vergeten. Tijdens die week draaien ze 2012 Songs For Life. Muziek en de herinneringen die muziek oproept, blijven het langst in ons geheugen gegrift. Bovendien heeft muziek een troostende, verfrissende en heilzame werking voor mensen met dementie en hun omgeving. Daarom vraagt Studio Brussel haar luisteraars om hun Song For Life, hun herinnering gelinkt aan muziek, te registreren op de website. Tijdens de Music for Life-week zullen 2012 van deze songs gedraaid worden, 2012 mooie muzikale herinneringen, anekdotes en verhalen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content