© Getty Images/Westend61

Een op de vijf Vlamingen kent de wet op de patiëntenrechten (nog) niet

De wet op de patiëntenrechten is dit jaar aan zijn 20ste verjaardag toe maar blijkt voor velen nog steeds een nobele onbekende. Amper een op de vijf weet wat die wet en de patiëntenrechten precies inhouden. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform bij zo’n 700 patiënten, onder wie heel wat mensen met een chronische ziekte.

De wet van 2002 heeft tot doel om patiënten onder meer een kwaliteitsvolle zorg te garanderen, het recht op informatie te bieden, recht op vrije keuze van de zorgverlener, het recht om zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon en de toegang tot hun eigen medisch dossier. Patienten die menen dat hun rechten geschonden werden, kunnen klacht indienen bij de ombudsdienst. Om deze rechten breder en beter bekend te maken, ligt er nog behoorlijk veel werk op de plank, stelt het Vlaams Patiëntenplatfom vast.

Coronapandemie

Niet alleen de kennis van de patiëntenrechten ontbreekt bij velen, ook het respecteren ervan laat vaak te wensen over. Tijdens de coronapandemie kwamen een aantal pijnpunten duidelijk aan het licht. Zo’n 24% van de ondervraagden gaf aan dat hun rechten niet steeds gerespecteerd werden. Dat was onder meer het geval voor het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening. Ook het recht rond het patiëntendossier wordt niet altijd gewaarborgd. Zo geeft een kwart van de respondenten aan dat ze problemen ondervonden wanneer ze om inzage of een afschrift van hun patiëntendossier vroegen. Tot slot haalt het Vlaams Patiëntenplatform het recht op klacht neerleggen aan. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan niet te weten waar ze zo’n klacht kunnen indienen. Van iedereen die het afgelopen jaar een klacht had, heeft slechts één derde een klacht ingediend. 71% was niet tevreden met het verloop van de procedure die daarop volgde. Wanneer we vragen naar de reden waarom patiëntenrechten niet gerespecteerd werden, blijkt de coronacrisis het afgelopen jaar vaak de boosdoener.

Herziening

De vzw Vlaams Patiëntenplatform is dan ook voorstander om de wet op de patiëntenrechten te evalueren en waar nodig aan te passen. De gezondheidszorg van vandaag is niet meer dezelfde als twintig jaar geleden, klinkt het, en dus organiseert het platform op 24 mei in Leuven een symposium, waar ook beleidsmakers en zorgprofessionals uitgenodigd zijn. “We hopen er handvatten te kunnen aanreiken aan het beleid, zodat de rechten van patiënten de volgende twintig jaar gegarandeerd zijn”, aldus Annet Wauters, beleidsmedewerker van de vzw.

Partner Content