© Getty Images

Extra griepvaccins onderweg nu de vraag exponentieel stijgt

Plusmagazine.be Onlineredactie

Door de huidige gezondheidssituatie willen veel meer Belgen dan normaal zich laten vaccineren tegen de seizoensgriep. De APB, de nationale federatie van zelfstandige officina-apothekers, ziet het aantal aanvragen voor griepvaccins exponentieel stijgen. Ze wijst erop dat er nog 1 miljoen vaccins onderweg zijn, die geleverd zullen worden vanaf begin november en vóór half december, ruim vóór de piek van de griepperiode in februari én voldoende om de risicogroepen te vaccineren.

Gezien de lange ontwikkelingsduur van een griepvaccin, werd de hoeveelheid vaccins voor ons land reeds vastgelegd vóór het uitbreken van de coronacrisis. Toch is de regering erin geslaagd extra griepvaccins naar België te halen, waardoor er deze winter in totaal 2,96 miljoen griepvaccins beschikbaar zijn. De Hoge Gezondheidsraad definieerde eerder dit jaar de prioritaire groepen, aan wie voorrang verleend wordt bij het vaccineren. Het gaat hierbij om risicopatiënten*.

Apothekers merken dat de vraag dit jaar veel hoger ligt dan de afgelopen jaren. “Normaal gesproken moeten we ons best doen om risicogroepen te sensibiliseren zich te laten vaccineren tegen de griep. Dit jaar ligt de vraag duidelijk veel hoger. Doordat veel gezonde 50-plussers zich dit jaar ook wensen te laten vaccineren, ontstaan er bij sommige apotheken nu wachtlijsten”, licht Lieven Zwaenepoel, voorzitter van de APB, toe.

1 miljoen extra vaccins

De Apothekersbond roept de bevolking op om geduldig te zijn en vooral niet te panikeren. Van de bijna 3 miljoen vaccins zullen er nog bijna 1 miljoen geleverd worden vanaf begin november en vóór half december, ruim op tijd vóór de piek van de griepepidemie, die traditioneel pas valt in januari of februari.

Griep dit jaar milder

Uit internationaal onderzoek is gebleken dat de griepepidemie in landen als Argentinië en Australië – waar het griepseizoen elk jaar valt tussen juni en augustus – dit jaar veel minder hard piekte dan de afgelopen vijf jaar. Als belangrijke reden daarvoor ziet men de maatregelen tegen het coronavirus, zoals social distancing, mondmaskerplicht en verhoogde hygiëne, en die ook efficiënt blijken tegen de verspreiding van de reguliere seizoensgriep.

Voorrang aan risicopatiënten en zorgverleners

Verder onderzoek vermeldt dat de meest efficiënte bescherming tegen virussen bestaat uit een combinatie van vaccinatie en maatregelen zoals die tegen de verspreiding van covid-19. Een vaccin tegen het coronavirus bestaat nog niet, maar het aantal beschikbare griepvaccins in België is alvast voldoende om onze risicogroepen deze winter te beschermen tegen de seizoensgriep. “We vragen om mensen uit prioritaire doelgroepen tot 15 november effectief voorrang te geven, ruim op tijd om vaccinatie in het geschikte tijdsvenster, tussen 15 oktober en 15 december, nog voor iedereen toe te laten. Gezonde mensen roepen we op om geduldig te zijn en ondertussen de maatregelen, afgekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus, strikt te blijven volgen. Het is belangrijk om als maatschappij solidair te zijn en onze risicopatiënten en zorgsector te beschermen,” aldus Lieven Zwaenepoel.

Concrete aanbevelingen in verband met het griepvaccin

  • Behoor je niet tot een risicogroep*? Wacht af, geef voorrang aan risicogroepen. Na 15 november kan je contact opnemen met je huisarts, hij/zij zal vervolgens een aanbeveling doen op basis van je gezondheidsprofiel en het aantal beschikbare vaccins.
  • Ben je een gezonde 50-plusser? Neem contact op met je huisapotheker indien je je wenst te laten vaccineren en wacht rustig af tot wanneer hij/zij over jouw vaccin beschikt. Hou er rekening mee dat risicopatiënten en zorgverstrekkers voorrang genieten.
  • Ben je een zorgverstrekker? Laat je dan zeker vaccineren! De zorgsector kan elk paar handen gebruiken en bovendien bescherm je zo kwetsbare patiënten. Je kan terecht bij de medische dienst van je werk, je huisarts of, indien je ouder bent dan 50, rechtstreeks bij je apotheker.
  • Ben je een risicopatiënt? Vraag een vaccin aan je huisarts of apotheker indien je ouder bent dan 50. Een vaccin is veilig en efficiënt! Zo krijg je levensnoodzakelijke bescherming tegen de seizoensgriep en help je de werkdruk in de gezondheidszorg te verminderen.

* De Hoge Gezondheidsraad beveelt vaccinatie tegen seizoensgriep aan voor de volgende 3 doelgroepen:

  • Groep 1: personen met een risico op complicaties (zwangere vrouwen, chronisch zieken met leeftijd >6 maanden, personen met leeftijd >65 jaar, personen die verblijven in een instelling, kinderen >6 maanden onder langdurige aspirinetherapie) = risicogroepen;
  • Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector;
  • Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als groep 1 of kinderen jonger dan 6 maanden.

Daarnaast is het ook zinvol om alle personen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren.

Partner Content