Fietsen tegen reuma

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Vandaag 21 mei gaat ‘Biking against Rheumatism in Europe’ in Brussel van start. 90 patiënten, artsen en paramedici vertrekken per fiets naar Londen om de aandacht te vestigen op ontstekingsreuma.

Snds 2006 trekt “Fietsen tegen Reuma” elk jaar vanuit België, door Europa naar het Europees Reuma Congres (EULAR) om de aandacht te vestigen op bepaalde chronische ontstekingziekten zoals juveniele artritis, psoriasisartritis, lupus erythematosus, reumatoïde artritis, sclerodermie, spondylitis ankylosans.......

Na Amsterdam, Barcelona, Parijs, Kopenhagen en Rome, gaat de fietstocht dit jaar naar Londen.
Een team van 90 reumatologen, paramedici, patiënten en vrijwilligers gaan samen de uitdaging aan, het merendeel met tandems en speciaal aangepaste fietsen. Dit creëert een bijzonder gevoel van solidariteit en samenhorigheid.

Peloton van de hoop

Het peloton vertrekt dit jaar op zaterdag 21 mei 2011 aan het Europees Parlement aan het Luxemburgplein te Brussel. Dit jaar wordt het ‘peloton van de hoop’ versterkt met Vital Borkelmans. Vital, zelf getroffen door ontstekingsreuma, is peter van Biking Against Rheumatisme in Europa. Als peter, maar vooral ook als patiënt, fietst hij de eerste etappe mee vanaf de start tot Mons. Op zondag 22 mei vervoegt hij de groep vanaf Gent tot Zeebrugge. Op 26 mei wordt de hele groep verwelkomd in Londen op het Europees Reuma Congres.

Ontstekingsreuma: een chronische auto-immuunziekte

De voornaamste bedoeling van deze actie bestaat erin aandacht te vragen voor de diverse vormen van ontstekingsreuma die tot op vandaag nog te weinig gekend zijn. Naar schatting krijgt ongeveer 3% van de bevolking te maken met deze gewrichtsziekten, die niet alleen pijn en functieverlies met zich meebrengen, maar ook gepaard gaan met hoge kosten voor medicatie, operaties, functionele revalidatie, jobverlies, invaliditeit enz.

Reumatoïde artritis

Reumatoide artritis vertrekt van het gewrichtsvlies dat gaat woekeren. Het tast zowel het kraakbeen als het omliggend bot aan. Reumatoïde artritis is een auto-immuunziekte, wat betekent dat het lichaam zijn eigen weefsels aanvalt. Kenmerkend zijn de pijn, het verlies aan kracht en beweeglijkheid. De stijfheid treedt vooral ’s morgens op of wanneer men een tijd stil heeft gezeten.

De ontstoken gewrichten doen pijn, zijn warm en gezwollen. Naast de ochtendstijfheid is vermoeidheid een veel gehoorde klacht. Reumatoïde artritis is een complexe ziekte die veel gevolgen kan hebben voor het dagelijks leven van patiënten. Bij de meeste patiënten nemen de klachten met het verstrijken van de tijd toe. Vaak verloopt de ziekte met ups en downs.

Spondylitis ankylosans

Spondylitis ankylosans (synoniem: Ziekte van Bechterew) is een specifieke vorm van reuma waarbij ontsteking van de wervels gepaard gaat met verbening.

Kenmerken zijn:

  • perioden van ontstekingen (exacerbaties) en perioden betrekkelijk weinig ziekte-activiteit (remissies)
  • meestal beiderzijdse sacro-iliitis: ontsteking tussen heiligbeen (sacrum) en darmbeen (lium)
  • pas wanneer ook de wervelkolom in het proces betrokken geraakt, spreekt men van spondylitis
  • de progressieve verstijving van de wervelkolom door ankylosering van de kleine wervelgewrichtjes
  • ringvormige verbening ter hoogte van de tussenwervelschijven
  • door de typische verstijving van de nek en de rug heeft de patiënt de nijging een voorovergebogen houding aan te nemen.

SA treft meer mannen dan vrouwen (verhouding 2,5 op 1) en komt weinig voor bij kinderen. Waarschijnlijk is het ook familiegebonden.

Lupus

Lupus is een aandoening die vooral jonge vrouwen treft. Ze kan zeer uiteenlopende vormen aannemen: ofwel zich beperken tot de huid (huidlupus) of zich uitbreiden tot alle organen (systeemlupus). Lupus uit zich vooral door algemeen ziekzijn, huiduitslag, overgevoeligheid voor U.V.-licht, gewrichts- en spierpijnen, herhaald miskraam, ...

Scerodermie

Sclerodermie is een veralgemeende auto-immuunziekte die verdroging en verharding van het bindweefsel veroorzaakt (sclerose), vooral ter hoogte van de huid, soms ook het maag- en darmstelsel, de longen en de nieren. Tezelfdertijd treedt vernauwing op van kleine bloedvaatjes. Omdat verharding van de huid het meest opvalllend verschijnsel is, werd de ziekte sclerodermie genoemd. Daar de ziekte echter ook inwendige organen kan aantasten, is het juister te spreken van systeemsclerose.

Psoriasisartritis

Psoriasisartritis is een vorm van een reumatische ontsteking bij mensen met de huidziekte psoriasis. Het is een ontstekingsziekte van het bewegingsapparaat en wordt daarom tot de reumatische aandoeningen gerekend. Psoriasisartritis kan soms verward worden met andere reumatische ziektes zoals reumatoïde artritis.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content