© iStock

Fonds Medische Ongevallen vergoedt schade als gevolg van gezondheidszorg

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Voor schade als gevolg van een fout van een zorgverstrekker of een medisch ongeval, aangericht na 2 april 2010 kan je een schadeclaim indienen bij het Fonds voor de Medische Ongevallen. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

De vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg is een verhaal van lange adem. In 2007 was er al een wet die voorzag in de oprichting van een fonds voor medische ongevallen. Deze wet werd nooit van kracht en het duurde tot 2010 vooraleer er een nieuwe kwam. De Wet van 31 maart 2010 trad in werking op 2 april 2010. Toch zou het nog tot 3 september 2012 duren vooraleer het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) operationeel was.

Vanaf wanneer?

Vermits de wet in werking is getreden op 02.04.2010 kan je bij het Fonds terecht voor schadegevallen die zich vanaf 2 april 2010 hebben voorgedaan.

Voor welke schadegevallen?

  • Het Fonds kan tegemoetkomen in geval van medisch ongeval (handeling die schade veroorzaakt waarvoor de zorgverstrekker niet aansprakelijk is, die niet het gevolg is van de toestand van de patiënt, noch van zijn voorzienbare evolutie en die leidt tot abnormale schade). Worden evenwel nooit beschouwd als medische ongevallen: therapeutisch falen, een verkeerde diagnose zonder fout, experimenten op mensen en louter esthetische prestaties.
  • Het Fonds kan ook tegemoetkomen in geval van een fout door de zorgverstrekker. In die veronderstelling moet het slachtoffer enkel het bewijs leveren van zijn schade en het oorzakelijk verband met de medische handeling; het Fonds zorgt voor de analyse van het dossier. Als uit het onderzoek van het Fonds blijkt dat de schade is veroorzaakt door een feit waarvoor een zorgverlener aansprakelijk is, dan zal het Fonds de verzekeraar van deze zorgverlener verzoeken om de schade te vergoeden. Indien de zorgverstrekker niet of onvoldoende verzekerd is, indien er aansprakelijkheid is, maar deze wordt betwist door de verzekeraar of indien de verzekeraar het slachtoffer onvoldoende vergoedt zal het FMO een schadevergoeding uitbetalen en achteraf trachten de uitbetaalde sommen terug te vorderen van de zorgverlener of zijn verzekeraar.

Voldoende ernstige schade

Indien de zorgverlener aansprakelijk is, zal ook de kleinste schade door de zorgverlener of zijn verzekeraar worden vergoed.

Indien de zorgverlener echter niet aansprakelijk is, zal het Fonds alleen een schadevergoeding uitkeren als deze schade voldoet aan de ernstcriteria van artikel 5 van de wet. Deze ernstcriteria zijn:

  • de patiënt is getroffen door een blijvende invaliditeit van 25% of meer;
  • de patiënt is getroffen door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedurende minstens zes opeenvolgende maanden of zes niet opeenvolgende maanden over een periode van twaalf maanden;
  • de schade verstoort bijzonder zwaar, ook economisch, de levensomstandigheden van de patiënt;
  • de patiënt is overleden.

Als de schade de drempel van artikel 5 van de wet niet bereikt, mag het Fonds geen schadevergoeding uitkeren.

Meer info vind je op de website van het FMO.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content