© Getty Images

Gelijktijdige toediening van covid-19- en griepvaccin

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) stelt in een nieuw advies dat gelijktijdige vaccinatie tegen covid-19 en seizoensgriep kan. Het advies gaat ook op voor jongeren, al benadrukt de HGR eveneens dat bij hen steeds voorrang gegeven moet worden aan het basisvaccinatieschema.

De taskforce vaccinatiestrategie vroeg de HGR begin september een advies over de simultane vaccinatie van covid-19-vaccins en andere vaccins, onder meer tegen de seizoensgriep. In het advies, dat donderdag gepubliceerd werd, concludeert de raad dat gelijktijdig vaccineren tegen seizoensgriep en covid-19 kan. Ze baseert zich daarvoor op recente studies en eerdere ervaring met simultane vaccinatie.

Over simultane vaccinatie van covid-19 met andere vaccins dan seizoensgriep-vaccins zijn momenteel weinig gegevens beschikbaar. “Toch is de HGR van mening dat gelijktijdig vaccineren met andere vaccins dan seizoensgriep-vaccins ook mogelijk is”, klinkt het.

De HGR wijst er wel op dat jongeren en adolescenten mogelijk sterkere bijwerkingen kunnen ervaren na covid-19-vaccinatie dan ouderen. Bovendien krijgen ze vaccins uit het basisvaccinatieschema die soms meer uitgesproken bijwerkingen veroorzaken, zoals HPV- (tegen het humaan papillomavirus) of dTpa-vaccins (tegen difterie, tetanus en kinkhoest). “Er mag simultaan gevaccineerd worden, maar het is belangrijk te benadrukken dat bij vaccinatie van jongeren steeds voorrang wordt gegeven aan vaccins van het basisvaccinatieschema”, besluit de HGR.

Partner Content