(Stockbeeld)

Gezinnen kampen steeds vaker met tekort aan geneesmiddelen

Meer dan één op de vier gezinnen (28,5 procent) kampte de voorbije jaren op een bepaald moment met een tekort aan medicijnen. Zestien procent ondervond dit zelfs meerdere keren. Dat blijkt uit de enquête die Test Aankoop in november vorig jaar heeft gehouden bij meer dan 2.100 Belgen. De consumentenorganisatie waarschuwt dat de problemen met de beschikbaarheid van geneesmiddelen steeds frequenter voorkomen.

Het tekort aan medicijnen zorgt wel degelijk voor hinder, zegt Test Aankoop. Zo’n 46 procent van de respondenten ondervond meer klachten of problemen als gevolg van het tekort, vooral omwille van de angst en de stress van het niet vinden van de medicatie. Meer dan 30 procent kreeg te maken met een verergering van de symptomen, bijna een op de vijf moest het werk onderbreken (17 procent) en eenzelfde aantal ondervond bijwerkingen als gevolg van het gebruik van de nieuwe medicatie, meldt de consumentenorganisatie dinsdag in een communiqué.

Bovendien moest maar liefst 5 procent in het ziekenhuis worden opgenomen wegens een tekort aan hun medicatie. Het medicijnentekort blijkt voor een derde van de ondervraagden ook best wat geld te kosten, onder andere omdat ze een extra doktersbezoek moesten betalen of omdat het alternatieve geneesmiddel duurder was of niet terugbetaald werd.

De tekorten doen zich vooral gelden voor de generische geneesmiddelen en wat oudere merkproducten, en slechts zelden bij een nieuw product met een buitensporig hoog prijskaartje, zo blijkt. Dat farmaceutische bedrijven hun kosten verlagen door een deel van het productieproces over te brengen naar landen in bijvoorbeeld Azië en door de productie en de voorraden steeds meer te concentreren in minder vestigingen, zorgt er bovendien voor dat het kleinste probleem in één deel van de keten ernstige gevolgen kan hebben elders, stelt Test Aankoop vast.

De consumentenorganisatie vindt het “onaanvaardbaar dat de farmabedrijven straffeloos onbeperkte winst kunnen maken ten koste van onze gezondheid en op kosten van de samenleving”. Ze pleit voor een duidelijk zicht op de geneesmiddelenvoorraden, zodat dreigende tekorten kunnen worden opgespoord en de nodige maatregelen – zoals een exportverbod – kunnen worden getroffen.

Partner Content