© Getty Images/iStockphoto

Griepepidemie in België officieel begonnen

De griepepidemie in ons land is nu officieel ingeluid. De epidemische drempel van 157 raadplegingen per 100.000 inwoners is voor de tweede week op rij overschreden en luidt Sciensano woensdag formeel de start van de griepepidemie in.

Ook vorige week nam de griepactiviteit verder toe. Met 365 consultaties per 100.000 inwoners is de drempel om van een griepepidemie te kunnen spreken, voor de tweede keer dit seizoen overschreden en spreekt het Belgisch instituut voor gezondheid officieel van een epidemie. Tussen 21 en 27 januari lag het aantal consultaties voor griep op 198 personen per 100.000 inwoners, de week daarvoor nog op 87 per 100.000 inwoners.

De intensiteit van de epidemie blijft vooralsnog matig. De afgelopen week was er in alle leeftijdsgroepen een sterke stijging van het aantal raadplegingen voor griepachtige klachten.

Het referentiecentrum Influenza van Sciensano heeft vorige week 18 stalen vanuit de peilpraktijken ontvangen, een netwerk van 120 huisartspraktijken verspreid over heel België. In 72 procent daarvan werd het griepvirus bevestigd. De virologische analyses tonen aan dat vooral type A in omloop is, met een overwicht aan A(H3N2)-virussen.

Voorlopig beperkt aantal ernstige verwikkelingen

De ernst en de intensiteit van de griepepidemie wordt eveneens opgevolgd door een peilnetwerk van zes ziekenhuizen: twee in Vlaanderen, twee in Brussel en twee in Wallonië. Deze rapporteren aan Sciensano het aantal opnames voor ernstige acute luchtwegeninfecties bij hun patiënten en sturen luchtwegstalen van deze patiënten op ter analyse. In dit vroege stadium van het griepseizoen observeert Sciensano hier ook een stijging van het aantal opnames. Voorlopig zijn er geen tekenen van verhoogde ernst en blijft het aantal griepinfecties met ernstige verwikkelingen nog beperkt, luidt het.

Het is de laatste start van de griepepidemie van de afgelopen vier jaar. De epidemie eindigt op het moment dat het aantal huisartsconsultaties omwille van griepklachten terug onder de epidemische drempel duikt. Elke winter heerst er in België een epidemie van griep die ongeveer 3 tot 10 procent van de bevolking treft en gemiddeld een achttal weken duurt.

Partner Content