Hoge Gezondheidsraad waarschuwt voor gebruik van insecticiden in huis

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies geformuleerd dat waarschuwt voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen insecten, mijten en spinnen in huis. Ondanks de strenge reglementering is dit gebruik niet risicoloos.

In 2013 werden er in ons land ongeveer 75 ton aan werkzame stoffen gebruikt voor insectenbestrijding binnenshuis. Deze werkzame stoffen zaten verwerkt in 800 ton verkocht eproducten onder de vorm van aerosols, spuitbussen, verdampers, strips, cassettes, lokdozen enz.

Grotere blootstelling dan via de voeding

“Niet-professionele gebruikers hebben doorgaans weinig kennis van de risico’s van deze producten en zijn meestal weinig of niet beschermd tijdens het gebruik ervan”, stelt de Hoge Gezondheidsraad. Meestal blijft de blootstelling echter beneden de veilige grenzen. Gegevenas van het ANtigifcentrum wijzen uit dat er zich slechts zelden grote problemen voordoen. Niettemin is het gebruik van al deze middelen binnenshuis niet vrij van risico’s. Als men de blootstelling van de consument via opname van residu’s van bestrijdingsmiddelen in zijn voedsel vergelijkt met zijn blootstelling via het toepassen van bestrijdingsmiddelen binnenshuis, dan blijkt dat de blootstelling via het binnenhuisgebruik veel groter kan zijn dan deze via de voeding, zeker bij intense gebruikers (en hun gezinsleden).

Kiezen voor alternatieve middelen

Daarom raadt de Hoge Gezonheidsraad het gebruik van alternatieve methoden aan, namelijk preventieve maatregelen zoals muggengaas, fysische bestrijdingsmiddelen zoals UV-licht, het gebruik van vallen en afweerproducten, alhoewel deze alternatieven vaak minder doeltreffend zijn.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content