Huisartsen houden actiedag voor betere patiëntverslagen van specialisten

In Vlaanderen en Brussel houden twintig Vlaamse huisartsenverenigingen dinsdag een actiedag om te pleiten voor een betere informatiedoorstroming tussen huisartsen en specialisten. In de eerste plaats willen ze de specialisten die al goede verslagen sturen bedanken, maar ze merken dat dit op veel plaatsen nog beter kan.

De actiedag werd in het UZ Brussel in Jette officieel op gang geschoten door Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, samen met Marc Noppen, CEO UZ Brussel en Kenneth Coenye, hoofdarts Sint-Jan Brussel en Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica. Huisarts Frank Mertens maakte duidelijk dat hij als beheerder van het Globaal Medisch Dossier (GMD) van de patiënt deze dagelijks moet updaten met de binnenkomende briefwisselingen, labo-uitslagen en allerhande onderzoeken. En dat gaat soms nog mis.

“Soms wijzigt de specialist de medicatie en communiceert die dat enkel aan de patiënt. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden waar medicatie soms dubbel of niet ingenomen wordt”, vertelt Mertens.

In andere gevallen zijn verslagen in onduidelijke taal opgesteld, worden ze te laat verstuurd of worden de verslagen niet rechtstreeks naar de huisarts gestuurd.

De huisartsenkringen zetten hun boodschap kracht bij met een posteractie met ludieke slogans. “Uw verslag springt in het oog”, staat er bij een afbeelding van een oogonderzoek of “Bedankt voor uw spoedverslag” op een poster met ambulance die een patiënt ophaalt.

Partner Content