© Getty Images

Inentingen met J&J-vaccin starten voor iedereen, AstraZeneca vanaf 41 jaar

Plusmagazine.be Onlineredactie

Ons land begint het vaccin van Johnson & Johnson toe te dienen aan alle leeftijdscategorieën. Daarnaast werd beslist om de leeftijdsgrens voor het toedienen van AstraZeneca te verlagen, van 56 naar 41 jaar.

Op basis van de adviezen van het Europese Geneesmiddelagentschap (EMA), de Hoge Gezondheidsraad en de taskforce Vaccinatie besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) om het vaccin van Johnson & Johnson te gebruiken bij alle volwassenen. Het J&J-vaccin heeft het grote voordeel dat slechts één dosis nodig is en dus snel leidt tot bescherming. Ook voor thuisvaccinatie is dit het voorkeursvaccin.

En zoals geadviseerd door de experts worden zwangere vrouwen prioritair gevaccineerd. De huisartsen krijgen hierover volgende week meer informatie.

Het AstraZeneca-vaccin zal op basis van de recente benefit/risk analyse van het EMA voortaan gebruikt worden bij mensen vanaf 41 jaar. Bij hen liggen de voordelen van het vaccin vele malen hoger dan de zeldzame risico’s. Iedereen die al een eerste dosis van dit vaccin heeft gekregen, krijgt ook een tweede dosis na twaalf weken. De vaccinatiecampagne blijft met deze beslissingen op volle snelheid.

Op die manier zal Vlaanderen zijn geplande vaccinatieschema kunnen halen, als de leveringen op peil blijven. De ministers van de IMC vinden het belangrijk dat de vaccinatiecampagne op kruissnelheid kan blijven en waar mogelijk nog versnellen. “Door het opbouwen van bescherming tegen covid-19 met alle beschikbare vaccins voorkomen we hospitalisatie, opname op intensieve zorgen en ook sterfte. Dit is de beste strategie om onze ziekenhuizen te ontlasten en heeft een gunstige impact op non-covidzorg. Dit zal ook bijdragen aan het mogelijk maken van verdere versoepelingen”, klinkt het in een mededeling van de ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen.

Partner Content