Is een cardiale check-up zinvol?

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Heeft het zin om regelmatig een preventief cardiaal onderzoek te laten uitvoeren? Zo ja, vanaf welke leeftijd en hoe vaak?

Er bestaan wel degelijk objectieve criteria om te bepalen of iemand al dan niet een verhoogd risico loopt op hart- en vaatziekten: hoge bloeddruk, overgewicht, een te hoog cholesterolgehalte, roken, diabetes, erfelijke aanleg, stress en leeftijd. Een regelmatige evaluatie van die criteria is bijgevolg zeker zinvol... op voorwaarde dat u bereid bent ook rekening te houden met de resultaten. Een gezonde levensstijl is immers van doorslaggevend belang in de preventie van hart- en vaatziekten. Voor andere risicofactoren kan de arts beslissen een behandeling te starten.

Cardiologen geven het advies dat elke man vanaf 50 en elke vrouw vanaf 55 à 60 jaar jaarlijks een preventief cardiologisch onderzoek laat uitvoeren. Dat betekent niet dat u minstens één keer per jaar naar een hartspecialist moet. Een huisarts is perfect geplaatst om risicofactoren zoals bloeddruk, gewicht en cholesterolgehalte te evalueren. Schat hij op basis van deze gegevens en het algemeen onderzoek van de patiënt het cardiovasculair risico behoorlijk groot in, dan kan hij de patiënt eventueel doorverwijzen naar een cardioloog voor een elektrocardiogram in rust en tijdens een inspanning.

Voor een nauwkeurig beeld van de toestand van de kransslagaders kan de arts eventueel bij hoog-risicopatiënten een coronaire CT-scan laten uitvoeren.

Sinds 1 april van dit jaar is er ook een preventief luik aan het globaal medisch dossier (GMD) toegevoegd. De huisarts die het GMD bijhoudt, mag bij patiënten tussen 45 en 75 jaar één maal per jaar een (volledig terugbetaalde) prestatie aanrekenen als hij met hen een checklist bespreekt die ook in het GMD wordt bijgehouden. Daarbij komen zes thema’s aan bod: de levensstijl (roken, voeding, alcoholgebruik, lichaamsbeweging, stress...), de cardiovasculaire risico’s, onderzoek voor het opsporen van dikkedarm-, baarmoederhals-, en borstkanker, vaccinaties (bv. tegen difterie, tetanus en griep), het bepalen van een aantal bloedparameters waaronder suikergehalte en vetten, en een evaluatie van de mentale gezondheid. Een goede aanzet om even stil te staan bij de gezondheid van hart en bloedvaten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content