© Getty Images

Kan homeopathie een aanvullende rol spelen in de kankerbehandeling?

Steeds meer kankerpatiënten maken gebruik van aanvullende therapieën zoals homeopathie of acupunctuur om nevenwerkingen te bestrijden. “Kankerzorg evolueert naar een meer geïntegreerde aanpak, waarbij conventionele behandelingen gecombineerd worden met ondersteunende zorg op maat van de patiënt. Dat kan in elke fase van de behandeling”, vertelt gynaecologe dr. Ingrid Theunissen (Hôpital Delta Chirec) gespecialiseerd in geïntegreerde oncologie.

Oncologie is een van de disciplines die zich uitstekend lenen voor zo’n geïntegreerde manier van zorgen. Kankerbehandelingen vergen immers altijd teamwork, van onder meer oncologen, gespecialiseerde verpleegkundigen, radiotherapeuten, apothekers, kinesitherapeuten en psychologen.

“In de behandeling van kanker merken we de jongste jaren dat er zich een duidelijke evolutie voltrekt richting een meer geïntegreerde aanpak. Dat belooft de geneeskunde van de toekomst te worden. Steeds meer kankerpatiënten zijn vragende partij hiervoor. Ze willen zelf een actieve rol kunnen spelen bij hun behandeling en de meesten hebben een voorkeur voor een ‘natuurlijke’ aanvullende therapie. Bij een geïntegreerde aanpak worden de conventionele behandelingen zoals chemotherapie, radiotherapie, doelgerichte en immunotherapie, aangevuld met veilige, ondersteunende zorgen voor de patiënt zodat die de behandeling beter verdraagt. In de VS is die beweging al veel langer aan de gang, met positieve resultaten. Belangrijk hierbij is deze complementaire zorgen nooit de conventionele aanpak mogen of kunnen vervangen”, benadrukt dr. Ingrid Theunissen.

Realiteit op het terrein

Niet elke aanvullende therapie kan zomaar gecombineerd worden met een kankerbehandeling. Vooraf moet gekeken worden naar de veiligheid én het nut ervan. “Heel wat kankerpatiënten schakelen vandaag op eigen houtje alternatieve methoden in onder meer om klachten aan te pakken en hun behandelingen beter vol te houden. Een open dialoog hierover met hun behandelende arts is daarbij een must, hoe moeilijk sommigen dat ook vinden. Ik zou iedereen aanmoedigen om het wel te doen, aangezien sommige therapieën potentieel schadelijk kunnen zijn of zelfs de werking van de kankerbehandeling kunnen beïnvloeden. Ik denk dan aan het gebruik van essentiële oliën, bepaalde fytotherapieën of kruidenthees die voor ongewenste interacties kunnen zorgen, onder meer bij chemotherapie. Dat wordt sterk afgeraden tijdens een kankerbehandeling.”

Homeopathie

Een van de frequentst gebruikte aanvullende zorgen bij kanker is momenteel homeopathie, al wordt de werkzaamheid daarvan door heel wat artsen niet onderschreven. “Klopt”, vertelt dr. Theunissen. “Ook ik heb op mijn dienst moeten opboksen tegen vooroordelen op dat vlak maar ik zie de gunstige resultaten bij heel wat patiënten. Bovendien is homeopathie volkomen veilig in combinatie met de reguliere kankerbehandelingen. Daar is totaal geen gevaar op ongewenste interacties.”

Die ervaringen deelt ook hematoloog en oncoloog dr. Aurélie De Pasqual (CHR Verviers). Zij volgde eveneens een opleiding homeopathie en zet die therapie onder meer in om ongewenste neveneffecten van kankerbehandelingen te bestrijden. “Kankerpatiënten die kampen met misselijkheid, verteringsklachten, stress, angsten, slaapproblemen halen hier mooie resultaten mee, waardoor de slaagkansen van hun kankerbehandelingen verhogen. In de verschillende fasen van de ziekte, kan homeopathie zinvol zijn. Ook bij palliatieve kankerbehandelingen kan het nuttig zijn als aanvullende therapie om de levenskwaliteit aanzienlijk te verbeteren tijdens die laatste maanden. De granulen zelf genezen de tumoren natuurlijk niet, maar ze helpen om klachten te onderdrukken.”

Die verhoogde levenskwaliteit en zelfs een wat langere overleving worden ook gesuggereerd door enkele studies naar het effect van homeopathie als aanvullende behandeling. “Een dubbel blinde, placebo gecontroleerde Oostenrijkse studie bij longkankerpatiënten gaf duidelijk aan dat hun levenskwaliteit verbeterde, dat de klachten verminderden en dat ook de overleving hoger uitviel bij de homeopathiegroep”, vertelt dr. Theunissen.

Waarom sommige kankerpatiënten die homeopathie gebruiken, een langere overleving laten optekenen, is evenwel nog niet duidelijk aangetoond. “Mogelijk heeft dat te maken met een hogere therapietrouw”, meent dr. De Pasqual. “Omdat ze minder hinder ondervinden van nevenwerkingen en complicaties houden ze hun zware kankerbehandelingen beter vol. Daardoor kunnen de voorgeschreven behandelschema’s gevolgd worden en moet er minder therapie uitgesteld worden. Dat heeft natuurlijk een gunstige impact op overleving.”

Partner Content