Kanker maakt arm

Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK). En daarom voert de VLK van 7 tot 14 september actie voor een betere financiële bescherming van kankerpatiënten.

Het gaat volgens de VLK niet alleen om mensen die al met financiële problemen kampten voor ze ziek werden. Ook mensen die er normaal gezien in slagen rond te komen, belanden door kanker vaak in de armoede. Hun inkomen, of het vervangingsinkomen waar ze voor lange tijd op terugvallen, volstaat niet langer om de soms hoog oplopende ziektekosten te betalen. De sociale zekerheid biedt voor deze mensen onvoldoende bescherming.

Voor de VLK kan het niet dat mensen door kanker in financiële problemen komen. Onder het motto “Kanker maakt arm” voert ze daarom actie voor hogere uitkeringen en een beperking van de ziektekosten.

Elk jaar krijgt het Kankerfonds van de Vlaamse Liga tegen Kanker meer aanvragen voor financiële steun. Het fonds is een laatste vangnet als alle voorzieningen van de sociale zekerheid zijn uitgeput. De VLK heeft dit jaar een budget van 860.000 euro voorzien om kankerpatiënten met financiële problemen bij te staan.

Uit een analyse van de aanvragen bij het Kankerfonds blijkt dat maar liefst 45% van de gezinnen die een uitkering kregen het moeten rooien met een inkomen dat onder de armoedegrens zit. Mensen met een job die kanker krijgen vallen terug op een uitkering die aanzienlijk lager ligt dan hun loon. Wanneer daar dan nog hoge ziektekosten bovenop komen, wordt dit voor veel patiënten te veel. Ook ouderen met een laag pensioen en mensen met een leefloon of werkloosheidsuitkering komen zo in de problemen.

Hetzelfde onderzoek toont aan dat een grote groep kankerpatiënten die normaal gezien zouden rondkomen door hun hoge ziektekosten toch in financiële nood raken. Zo worden veel patiënten geconfronteerd met hoge ziekenhuissupplementen die ze uit eigen zak moeten betalen.

De steun van het Kankerfonds is voor veel kankerpatiënten onontbeerlijk. Maar het fonds kan nooit een afdoende oplossing bieden voor de financiële problemen van kankerpatiënten. Daarom roept de VLK alle Vlaamse politici op om de eisen van de VLK te onderschrijven en werk te maken van hogere uitkeringen en een beperking van de ziektekosten. Meer informatie vindt u op www.kankermaaktarm.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content