© iStock

Kunnen onze darmbacteriën onze toekomstige gezondheid voorspellen ?

Ons microbioom, de verzamelnaam voor al onze darmbacteriën, wordt al langer gelinkt aan verschillende aandoeningen. Van depressie tot reuma. Twee nieuwe omvangrijke studies ontrafelen nu dat de genen van deze bacteriën ook een schat aan informatie bevatten over onze toekomstige gezondheid. Wetenschappers spreken al over diagnoses op basis van darmbacteriën.

In de eerste studie maakten wetenschappers een review van 47 onderzoeken die mogelijke verbanden waren nagegaan tussen de genen van darmbacteriën en 13 veel voorkomende ziekten. De focus lag daarbij op zogeheten complexe aandoeningen zoals schizofrenie, hypertensie of astma die zowel door omgevingsfactoren als door genetische aanleg beïnvloed en veroorzaakt worden. Vervolgens vergeleken ze de resultaten van deze verbanden met de linken die eerder waren aangetoond tussen menselijke genetische varianten en deze ziekten. Dat leverde merkwaardige resultaten op.

Levenskwaliteit

Zo bleek de genetische handtekening van het microbioom een betere voorspeller voor heel wat ziekten dan de eigen menselijke genen. De genen van de darmbacteriën scoorden zo’n 20 % beter in het herkennen van zieke of gezonde individuen. Voor sommige aandoeningen was het verschil nog groter. Zo kon het microbioom dubbel zo goed aangeven of zijn drager darmkanker had. Alleen bij het voorspellen van diabetes type 1 kon het menselijke genoom het pleit winnen.

De onderzoekers van Harvard Medical School voegen er wel aan toe dat het om preliminaire resultaten gaat. “Maar het geeft wel al aan dat we zowel de genen van de darmbacteriën als die van de mens samen kunnen gebruiken om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren”, aldus bioloog Braden Tierney in Science.

Meer voorbehoud is er nog bij de Leuvense specialist Jeroen Raes (VIB- KU Leuven ) die in Science benadrukt dat we nog maar aan het begin staan van hoe het microbioom precies werkt terwijl het functioneren van het menselijke genoom al veel preciezer is in kaart gebracht. De twee vergelijken is vandaag dan ook nog lastig. Het grote voordeel van het microbioom is volgens Raes wel dat het sterk wordt beïnvloed door onze omgeving. Wat we eten, hoeveel we bewegen bijvoorbeeld bepalen mee welke soorten darmbacteriën we hebben. Om die reden zouden de darmbacteriën wel eens goede voorspellers kunnen worden van ziekten die sterk gelieerd zijn aan levensstijl en omgeving zoals diabetes type 2.

Levensduur

De tweede studie legde de focus op het verband tussen de samenstelling van het microbioom en de levensduur. De onderzoekers maakten daarvoor gebruik van data van een Finse studie die sinds 1972 gezondheidsgegevens van duizenden deelnemers bijhoudt. Bovendien stonden de deelnemers ook een stoelgangsstaal af in 2002. Deze stalen werden 15 jaar later opgevolgd en opnieuw onderzocht. Die analyse bracht een interessante link aan het licht tussen bepaalde types darmbacteriën en het sterfterisico. Zo bleek dat mensen die een overvloed aan bacteriën hadden van de Entereobacteriaceae (waartoe ook salmonella en E Coli behoort) een hoger risico liepen om binnen de 15 jaar te overlijden.

Waar dit onderzoek en ook het eerste geen uitsluitsel over geeft is de vraag waarom het microbioom precies gelinkt is aan potentiële ziekten. Zijn het de darmbacteriën die bepaalde aandoeningen veroorzaken of in de hand werken en zo de levensduur in zekere zin verkorten of reflecteren de darmbacteriën vooral welke ziekten of problemen zich elders in het lichaam afspelen?

“Wat wel vast staat is dat artsen en wetenschappers die willen bijdragen aan preventie en efficiëntere behandelingen, veel meer aandacht zullen moeten besteden aan de miljoenen bewoners van onze darmen”, besluit microbioom- onderzoeker Samuel Minot (Fred Huthchinson Cancer Research Institute Seattle)

Bron: Science

Partner Content