Manier waarop men computer gebruikt detecteert stress op het werk

De manier waarop mensen op hun klavier tikken en hoe ze hun muis gebruiken, zijn wellicht de beste manier om stress op het werk te detecteren, beter dan het meten van de hartslag. Dat menen Zwitserse onderzoekers, terwijl ze beweren dat hun model een manier kan zijn om chronische stress tegen te gaan.

“In een werkomgeving zijn de manier waarop je op een klavier tikt en de manier waarop je een muis beweegt een betere aanwijzing van ons stressniveau dan onze hartslagfrequentie op hetzelfde moment”, verklaart Mara Nagelin, auteur en wiskundige.

Voor deze studie hebben onderzoekers van de Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) negentig deelnemers in een laboratorium ondergebracht en bestudeerd hoe ze enkele dagelijkse kantoortaken uitvoerden, zoals het inplannen van een afspraak of het registreren of analyseren van gegevens. Ze bekeken het gedrag van muis en klavier van de deelnemers, net als hun hartslagfrequentie. Ze vroegen daarbij regelmatig aan de deelnemers naar de mate van stress die zij ondervonden.

Neuromotorische ruistheorie

Verschillende deelnemers konden werken zonder onderbreking maar anderen werden regelmatig gestoord door chatberichten of werden gevraagd deel te nemen aan een sollicitatiegesprek. Mensen die grote stress ervoeren, bewogen hun muis anders en tikten anders op hun klavier dan mensen die meer ontspannen waren.

“Mensen die meer gestresseerd zijn, verplaatsten hun muis vaker en ook over grotere afstanden op hun scherm“, klinkt het. De onderzoekers stelden ook vast dat mensen die zich gestresseerd voelden, meer fouten maakten dan anderen. Ze schrijven sneller, maar hebben meer korte pauzes.

Een verklaring voor deze conclusies kan liggen in de neuromotorische ruistheorie. “De toename van stress heeft een negatieve impact op de capaciteit van onze hersenen om informatie te verwerken. Dit heeft een impact op onze motorische capaciteiten”, legt co-auteur en psychologe Jasmine Kerr uit.

Een studie om deze bevindingen op grotere schaal op de werkvloer uit te rollen en waarbij stress en burnout vroegtijdig kunnen worden opgemerkt waardoor men nog kan ingrijpen, wordt tegen het einde van het jaar verwacht.

Partner Content