© Getty Images/iStockphoto

Meeste vrouwen met borstkanker keren (snel) terug naar werkvloer

Het grootste deel van de vrouwen met borstkanker keert terug naar werkvloer. Dat blijkt uit een studie van de Christelijke Mutualiteiten (CM). Een op de vier kreeg tijdens de ziekte zelfs geen ziekte-uitkering van de CM.

De CM ging voor 7.600 vrouwen tussen 20 en 64 jaar die beroepsactief waren toen zij te horen kregen dat ze borstkanker hadden, na of zij in de twee jaar na de diagnose een ziekte-uitkering kregen.

Opmerkelijk: voor ongeveer één vrouw op de vier (24 procent) betaalde het ziekenfonds tijdens de twee maanden nadat de kanker ontdekt werd geen ziekte-uitkering. “Dat betekent niet dat zij nooit thuis gebleven zijn”, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. “Wellicht zijn zij gedurende bepaalde periodes wel gestopt met werken, maar in elk geval niet langer dan de periode van het gewaarborgd loon betaald door de werkgever.” Een bediende bijvoorbeeld wordt gedurende de eerste dertig dagen van zijn ziekte doorbetaald door zijn werkgever. Pas als hij langer ziek is, krijgt hij een ziekte-uitkering.

Slechts 1 op 4 langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt

Van de vrouwen die wel een ziekte-uitkering kregen, is twee derden (67 procent) binnen de twee jaar na de borstkankerdiagnose volledig of gedeeltelijk terug aan het werk. Gemiddeld kregen zij één jaar een uitkering. 26 procent is langer dan twee jaar arbeidsongeschikt.

Hoe jonger, hoe groter de kans op werkhervatting, zo blijkt uit de studie. Ook de aard van het werk en het statuut van de werknemer spelen een rol. Arbeidsters zijn minder vaak terug aan de slag dan bedienden. “Wellicht speelt de fysieke belasting een rol”, zegt Luc Van Gorp. “Bij arbeidsters zijn de mogelijkheden voor aangepast werk vaak ook beperkter.”

Een zelfstandige wordt minder vaak arbeidsongeschikt dan een loontrekkende. Maar als ze arbeidsongeschikt zijn, dan blijven zelfstandigen dat langer. Ook het stadium van de ziekte beïnvloedt de kans op werkhervatting. Hoe zwaarder de diagnose, hoe kleiner de kans dat vrouwen met borstkanker het werk kunnen hervatten.

Aard van de behandeling speelt belangrijke rol

De behandeling speelt eveneens een rol. Wie geen chemotherapie krijgt, maakt meer kans om het werk te hervatten. Dat geldt ook voor vrouwen die eerst een heelkundige ingreep ondergingen en daarna een ondersteunende behandeling.

Hoe zwaar de diagnose borstkanker ook is, de cijfers stemmen hoopvol, zegt de CM. Luc Van Gorp: “Dat de meeste vrouwen die voordien werkten na een borstkankerbehandeling het werk kunnen hervatten, toont aan dat ook een zware ziekte niet het einde van iemands professionele carrière hoeft te betekenen. Het toont eveneens aan dat mensen die langdurig ziek zijn, maar wat graag terug aan de slag gaan als hun toestand dat enigszins toelaat. Daar is geen stok achter de deur voor nodig. Als gezondheidsfonds zullen wij ons blijven verzetten tegen sancties voor mensen die langdurig ziek zijn.”

Partner Content