Minder gevaarlijke stoffen in vloerbekleding

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Een nieuwe wet van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu legt limietwaardes op voor het vrijkomen van chemische stoffen uit vloerbekleding. Producten die niet voldoen mogen vanaf 1 januari 2015 niet meer verkocht worden. De nieuwe reglementering moet leiden tot een gezondere binnenlucht.

Het Koninklijk besluit geldt voor alle vaste vloerbekledingsmaterialen -van vast tapijt, over kunststof tot parket en gietvloeren- en de lijmen waarmee ze worden vastgemaakt. De maximumwaardes zijn opgelegd voor meer dan 170 gevaarlijke stoffen, waarvan formaldehyde de meest bekende is. Er mogen ook geen stoffen meer vrijkomen die geklasseerd zijn als kankerverwekkend.

We brengen meer dan 85% van onze tijd binnen door: op school, thuis, op het werk ... De lucht binnenshuis is dikwijls van slechtere kwaliteit dan de buitenlucht. Mogelijke vervuilingsbronnen zijn schimmels, de buitenlucht, schoonmaakmiddelen, maar ook stoffen die vrijkomen uit meubels, en bouwproducten, waaronder vloerbekleding.

België speelt een voortrekkersrol op het vlak van kwaliteit van de binnenlucht. Na Duitsland en Frankrijk is België het derde land met wetgeving die de emissies van gevaarlijke stoffen uit vloerbekleding aan banden legt.

Allerhande klachten

Een ongezond binnenklimaat kan leiden tot irritatie van neus en ogen en tot concentratieverlies en vermoeidheid. Bepaalde stoffen geven ook aanleiding tot ademhalingsproblemen, allergische reacties en andere zijn mogelijk kankerverwekkend. Kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en zieken zijn de meest kwetsbare groep. De vastgelegde limietwaardes houden met hen rekening.

Een efficiënte remedie tegen slechte binnenlucht is ventilatie. Ook preventie is belangrijk. De nieuwe wet garandeert een basis gezondheidsniveau voor alle vloerbekledingsmaterialen en beschermt de zwaksten in onze samenleving. Niet alle gebruikers hebben inspraak in de keuze van bouwmaterialen, zoals huurders, kinderen in kinderdagverblijven en ouderen in rusthuizen.

De bedoeling is dat in de toekomst ook maximumwaardes worden opgelegd voor wand- en plafondbekleding en voor schoonmaakmiddelen en luchtverfrissers om een gezonde lucht binnenshuis te verzekeren.

Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content