© iStock

Minder hartproblemen door betere voedingsgewoonten

De indrukwekkende daling van het aantal coronaire hartziekten de afgelopen decennia in ons land is voor een belangrijk deel het gevolg van de veranderde voedingsgewoonten en in mindere mate van medicatiegebruik en betere leefgewoonten zoals minder tabaksgebruik. Dat stellen acht onderzoekers van de universiteiten van Leuven en Gent in het Tijdschrift voor Geneeskunde.

De vroegtijdige sterfte als gevolg van ischemische of coronaire hartziekten daalde in ons land in de periode 2001-2015 bij mannen en vrouwen met respectievelijk 53 en 54 procent. Uit aparte statistieken voor de stad Gent over de incidentie van het acuut myocardinfarct blijkt dat er zowel bij 23- tot 69-jarige mannen als vrouwen in de periode 1983-2009 aan daling werd geregistreerd van meer dan 50 procent.

Uit andere onderzoeken blijkt dat de aanwezigheid van totale cholesterol (TC) in de volwassen Belgische bevolking in de periode 1980-2015 gevoelig verminderde. Hoe hoger dit TC, hoe hoger het risico op een coronaire hartziekte. De daling van het TC is volgens de onderzoekers vooral te wijten aan daling van het niet-HDL-cholesterol (niet-HDL-C). Dit verminderde in de vermelde periode met gemiddeld 25 procent voor mannen en voor vrouwen met 26 procent.

De onderzoekers schrijven de daling van het cholesterolgehalte en coronaire hartziekten vooral toe aan veranderende voedingsgewoonten zoals de daling van de consumptie van het verzadigd vet. Terwijl deze consumptie in 1980-1985 door 25- tot 74-jarigen nog 48 gram per dag bedroeg, was dat in 2014 gedaald tot 28 à 32 gram. De daling van het niet-HD-C-gehalte wordt bij mannen voor een vierde en bij vrouwen voor een derde verklaard door het toenemend gebruik van medicatie (statines).

“De daling van de incidentie van coronaire hartziekten op volwassen leeftijd in ons land is indrukwekkend en kan voor een belangrijk deel in verband gebracht worden met veranderingen in de voedingsgewoonten en het cholesterolgehalte. Ook wijzigingen in andere risicofactoren zoals tabaksgebruik hebben bijgedragen tot de preventie, net als veranderingen in de behandeling. Het potentieel om hartziekten verder terug te dringen is echter zeker niet uitgeput”, aldus de onderzoekers.

Partner Content