Maggie De Block © Reporters

Minister De Block wil richtlijn over duur arbeidsongeschiktheid voor acht aandoeningen

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft het Nationaal College voor Sociale verzekeringsgeneeskunde de opdracht gegeven om voor acht ziektebeelden de duur van arbeidsongeschiktheid vast te leggen. Dat schrijft het huisartsenvakblad MediSfeer donderdag.

“De richtlijnen zullen een duidelijk kader vormen waaraan artsen het voorschrijven van de periode van arbeidsongeschiktheid kunnen aftoetsen. Ze kunnen dus vooral beschouwd worden als een hulp- en werkmiddel voor artsen”, klinkt het op kabinet-De Block. Volgens de minister is er op het terrein een “verschillend voorschrijfgedrag” voor gelijkaardige klachten.

In een eerste fase zijn acht ziektebeelden gekozen. Zij liggen aan de basis van min of meer langere afwezigheden. Het gaat om lage rugpijn, problemen van de spiergroep rotator cuff, borstkanker, infarct, milde depressie en burn-out, carpal tunnel (beknelling van een zenuw in de pols) en knieprothese. Die laatste twee zijn postoperatieve ongeschiktheden.

In de volgende fase, die momenteel loopt, worden de richtlijnen opgesteld. Daarvoor worden de artsen bevraagd via een studie die de naam “Delphi” meekreeg. Zij krijgen vervolgens per pathologie een steekkaart met daarop een voorgestelde vork voor de duur van de arbeidsongeschiktheid, inclusief een lijst van mogelijke afwijkingen. Leeftijd speelt daarbij een belangrijke rol, net als de aard van het werk dat de patiënt uitvoert.

De artsen zullen ten vroegste in december bevraagd worden. Minister De Block wil de resultaten nog tijdens deze legislatuur, maar de implementatie van de richtlijn zal zich uitstrekken tot een stuk in de volgende regeertermijn.

Daarnaast start de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het RIZIV eind 2018 ook met een analyse van de arbeidsongeschiktheidsattesten. De studie loopt via de ziekenfondsen. De bedoeling is om de geldigheid van de voorschriften voor arbeidsongeschiktheid en de follow-up van de ziekenfondsen te onderzoeken.

Partner Content