© Getty Images

Mogelijke vierde coronagolf in het najaar

Nu de coronamaatregelen in september verder versoepelen en ook het schooljaar opnieuw uit de startblokken schiet, bestaat de kans dat België in het najaar met een vierde coronagolf af te rekenen zal krijgen. Hoe ernstig die golf zal zijn, zal voor een groot deel afhangen van ons gedrag. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op een nieuw wekelijks persmoment van gezondheidsinstituut Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum.

De langetermijnmodellen gaan uit van een potentiële vierde golf, maar de mate waarin het aantal risicocontacten zal toenemen, zal bepalen hoe hoog de curve wordt, aldus Van Gucht. Bij een toename met 50 procent gaan de modellen uit van tot 400 ziekenhuisopnames per dag en een piek van meer dan 1.000 covid-patiënten op intensieve zorg in oktober of november. Die potentiële vierde golf zal Brussel sterker treffen dan Wallonië en Vlaanderen. Dat komt door de lagere vaccinatiegraad in de hoofdstad.

Als we het aantal risicocontacten echter kunnen beperken tot een toename met 30 procent, dan zal het aantal voorspelde ziekenhuisopnames halveren. Daarom benadrukt Van Gucht dat het nog steeds belangrijk is om een zekere voorzichtigheid aan de dag te leggen en de nog geldende coronamaatregelen, zoals het dragen van het mondmasker en goed ventileren, te blijven respecteren.

Belangrijk is voorts om te benadrukken dat het om nog onzekere voorspellingen gaat, waar best voorzichtig mee omgesprongen wordt.

De voorbije weken werd een geleidelijke, maar gestage toename in het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames geregistreerd. De laatste dagen lijken de cijfers echter wat te stabiliseren rond 2.000 nieuwe besmettingen en 60 ziekenhuisopnames op dagbasis.

Vooral jongeren besmet

De meeste besmettingen worden geregistreerd bij kinderen en jongeren. Zo ligt de positiviteitsgraad bij kinderen tussen 0 en 9 jaar op 11,3 procent ten opzichte van 5,4 procent voor de volledige bevolking. “We zullen dus regelmatig besmettingen zien op schoolbanken”, aldus Van Gucht.

De ziekenhuisbezetting blijft beheersbaar met 674 covid-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie er 200 intensieve zorgen nodig hebben. Een kwart van alle nieuwe opnames situeert zich echter in het Brussels Gewest, waar ook een derde van alle patiënten op intensieve zorg wordt verzorgd. In Brussel is dan ook een op de vier bedden op intensieve zorg reeds bezet. Als verklaring voor die hoge cijfers, wijst Van Gucht naar de relatief lage vaccinatiegraad in vergelijking met Vlaanderen en Wallonië.

Het aantal overlijdens zit sinds juli in een stijgende lijn met ongeveer 6 overlijdens per dag. Negen op de tien personen die bezwijken aan de gevolgen van covid-19 zijn ouder dan 75 jaar.

De kortetermijnvoorspellingen voor de komende twee weken wijzen op een verdere stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Brussel en in mindere mate ook in Wallonië. In Vlaanderen zouden de coronacijfers stabiliseren.

Vooral ouderen in het ziekenhuis

Tot slot benadrukt Van Gucht dat de vaccins nog steeds de belangrijkste garantie zijn om te beschermen tegen ernstige ziekte. Meer dan 75 procent van de patiënten die in de Belgische ziekenhuizen worden opgenomen zijn niet of onvolledig gevaccineerd. Bij de overige 25 procent die wel volledig gevaccineerd is, wordt in de helft van de gevallen de coronabesmetting vastgesteld tijdens een opname voor een niet-covid reden. De gemiddelde leeftijd bij gevaccineerde ziekenhuispatiënten ligt met 82 jaar ook een stuk hoger dan die bij de niet-gevaccineerde of onvolledig gevaccineerde groep (64 jaar).

“We zitten in een eindfase, maar de pandemie is nog niet voorbij”, besluit Van Gucht.

Partner Content