© Getty Images/iStockphoto

Nieuw Europees project innoveert de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Tien partners uit België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland hebben de handen in elkaar geslagen om een innovatief en kostenefficiënt zorgmodel te ontwikkelen en uit te testen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

‘Het project past in de doelstelling om het langer thuis wonen met dementie mogelijk te maken’, zegt Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Het project kreeg de naam Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in Europe (CASCADE). Binnen het project wordt een innoverend persoonsgericht zorgmodel ontwikkeld op basis van ervaringen uit vier partnerregio’s. In twee Vlaamse voorzieningen wordt dit zorgmodel voor mensen met dementie uitgetest en geëvalueerd.

De partners bouwen ook aan een Centre of Excellence, een grensoverschrijdend lerend netwerk dat ter beschikking staat van de vier partnerregio’s. ‘Het is de bedoeling om met het initiatief 11,6 miljoen euro aan zorgkosten te besparen. Dat gebeurt vooral door onnodige zorg te vermijden, zoals het verminderen van langdurige ziekenhuisopnames van mensen met dementie’, legt Verschraegen uit.

Het CASCADE-project krijgt Europese subsidies en de projectpartners investeren zelf 3,7 miljoen euro uit eigen middelen.

‘Dit sluit heel goed aan bij de wijze waarop wij in Vlaanderen betekenis geven aan vermaatschappelijking van zorg’, zegt Paul Van Tendeloo, algemeen directeur ouderenzorg van Emmaüs. ‘Wij stappen mee in dit project omdat we ervan overtuigd zijn dat we goede praktijkvoorbeelden en expertise met elkaar kunnen delen en zo veel van elkaar kunnen leren op het vlak van goed afgestemde dementiezorg. In Ten Kerselaere richten we vijf zogenaamde gastenwoningen op met daaraan gekoppeld een toeristisch aanbod. Een unicum voor Europa.’

Partner Content