Nieuwe app ondersteunt dokters bij palliatieve zorg en levenseindebeslissingen

Forum Palliatieve Zorg en LEIF, behorend tot het Expertisecentrum “Waardig Levenseinde”, lanceren de LevensEindeApp (LEA) voor artsen en zorgverleners. De app helpt artsen en andere zorgverleners praktisch bij de ondersteuning van ernstig zieke of palliatieve patiënten en hun naasten.

In de app is heel wat praktische informatie over palliatieve zorg en het levenseinde te vinden. Een overzicht rond pijn- en symptoomcontrole (met aandacht voor COVID-19) en alle mogelijke levenseindebeslissingen komen aan bod. Ook voorafgaande zorgplanning, communicatietips voor gesprekken rond het levenseinde, de LEIFdraad voor artsen (leidraad voor een zorgvuldige uitvoering van euthanasie), en een rubriek rond de uitbouw van een palliatief beleid specifiek in woonzorgcentra worden uitgebreid toegelicht.

LEA is gratis te installeren door www.levenseindeapp.be toe te voegen aan het startscherm van de smartphone. Op deze wijze beschikt men ook steeds over de meest recente update. Marc Noppen, de CEO van het UZ Brussel, dokter en geriater Ann Vandenbroucke, LEIFarts en huisarts Reinier Hueting en palliatief expert Wim Distelmans zetten hun schouders mee onder dit initiatief om zorgverleners te ondersteunen.

Partner Content