Carl Laurent

Oktober borstkankermaand: Laat je in alle veiligheid screenen

Carl Laurent
Carl Laurent CEO van Siemens Healthineers 

Oktober is jaar na jaar borstkankermaand en nu meer dan ooit cruciaal in de strijd tegen de meest voorkomende kanker bij vrouwen.

Covid-19 blijft ons leven en de maatschappij op verschillende vlakken domineren. Bedrijven nemen gas terug, organisaties kijken de kat uit de boom en de horeca en culturele en evenementensector trachten het hoofd boven water te houden. Net als de ziekenhuizen die de druk opnieuw voelen toenemen nu het virus weer meer en meer bedden vult. Toch mag onze aandacht voor andere levensbedreigende aandoeningen in deze tijd niet verslappen. Zeker niet in oktober. Oktober is jaar na jaar borstkankermaand en nu meer dan ooit cruciaal in de strijd tegen de meest voorkomende kanker bij vrouwen1.

Ik heb dan ook maar één boodschap voor de vrouwen: laat je screenen. De ziekenhuizen en privé-radiologen die meedoen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker in Vlaanderen, en aan de screeningsprogramma’s georganiseerd door Brumammo in Brussel en het Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers in Wallonië zijn veilig en goed voorbereid.

De screeningseenheden nemen alle nodige maatregelen zodat alles coronaproof verloopt. Borstkanker wacht niet. Doe dat zelf ook niet. Laat covid-19 je niet tegenhouden om jezelf te controleren of te laten screenen.

Want voorkomen is beter dan genezen. Vroege detectie van borstkanker verhoogt de kans op genezing en verlaagt naast het sterftecijfer ook de kosten voor de gezondheidszorg. In 2010 werd in België bij 9.880 vrouwen invasieve borstkanker gevonden, in 2018 steeg dit cijfer naar 10.905. De kanker wordt tegelijk alsmaar vroeger vastgesteld, waardoor de vijfjaarsoverleving tussen 2010 en 2018 steeg van 88% naar 91,1%1 Een positieve tendens die onder andere te danken is aan het onverminderd inzetten op preventie en de borstkankermaand in oktober.

Alle vertrouwen

Op 16 maart werden de screenings stilgelegd door corona maar vanaf half juni konden vrouwen opnieuw een uitnodiging in de bus vinden voor een gratis screening. In de tussentijd namen de screeningseenheden alle nodige maatregelen zodat de controles in alle veiligheid kunnen worden uitgevoerd. Niet in allerijl, maar met oog voor veiligheid, kwaliteit, nauwkeurigheid en comfort voor de vrouw. Twijfel dus niet, je kan er alle vertrouwen in hebben dat je je kan laten screenen zonder vrees voor besmetting.

Had je dit jaar een controle gepland maar ging die niet door omwille van corona? Een vertraging van drie tot zes maanden kan geen kwaad maar het is wel belangrijk dat je geen ronde overslaat. Ga dus zeker in op de uitnodiging zodra je een nieuwe brief ontvangt.

Om de twee jaar

Wist je dat 75% van de borstkankers zich voordoet na de leeftijd van 50 jaar1? Sinds het begin van de jaren 2000 bestaat er in België een screeningsprogramma gericht op vrouwen tussen 50 en 69 jaar. Voor die leeftijden is het bewezen dat screening de genezingskansen verhoogt. Vrouwen in deze leeftijdscategorie ontvangen daarom iedere twee jaar een uitnodiging om gratis deel te nemen aan dit programma in een erkende radiologieafdeling naar keuze. De mammografieën worden terugbetaald door het RIZIV.

De test duurt maar even en ook op de resultaten is het niet lang wachten. Cijfers van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker tonen aan dat in 2017 bijna elke vrouw (90%) haar resultaat al binnen de 8 dagen kreeg. Ook gaat er steeds meer aandacht naar het comfort van de vrouw tijdens de screening. De borstcompressie wordt beter afgestemd op de borstsamenstelling en tot een minimum beperkt zonder de beeldkwaliteit in het gedrang te brengen. Ook de ergonomie en de gebruikte materialen van de compressieplaten blijven evolueren zodat ze aangenamer aanvoelen.

#getchecked

Ongeveer één vrouw op negen krijgt borstkanker voor de leeftijd van 75 jaar1. De angst voor en het vermoeden van borstkanker zijn voor veel vrouwen een bron van onzekerheid. Een tweejaarlijkse screening schept duidelijkheid, maar informeren en een holistische zorg zijn even belangrijk voor het begrijpen van de ziekte en het nemen van de juiste stappen naar behandeling. Siemens Healthineers ontwikkelt voortdurend nieuwe oplossingen voor de beeldvorming en screening van de borst, maar wil daarnaast ook meer bewustzijn creëren rond het belang van preventie door tijdige screenings. Met #getchecked hebben we daarom wereldwijd een campagne gelanceerd die vrouwen moet aanmoedigen om zich te laten screenen. Want borstkanker kan ons allen raken.

1 Cancer Fact Sheets, Stichting Kankerregister, Incidentiejaar 2018,

Partner Content