© iStock

Ook acute stress heeft een invloed op het afweersysteem

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Dat chronische psychosociale en emotionele stress een negatieve invloed heeft op het menselijk immuunsysteem en bijgevolg het risico op ziekte vergroot, is duidelijk aangetoond. Veel minder gekend zijn de gevolgen voor de gezondheid van acute stresssituaties zoals een parachutesprong. Verhogen die ook het risico op stress gerelateerde aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, slaapstoornissen, vertraagde wondgenezing, depressie en obesitas?

Een team onderzoekers van de University of California, de San Diego School of Medicine en de Stony Brook University in New-York, wilden deze gevolgen nagaan en zetten daartoe een studie op waarbij bloedmonsters werden genomen van 39 mensen die gingen skydiven. In deze bloedstalen werden een aantal belangrijke indicatoren voor de immuunrespons gemeten. Dat chronische stress een duidelijke invloed heeft op het afweersysteem is geweten. Gevolg daarvan is een verhoogd risico op het ontstaan van stress gerelateerde aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, immuun-gemedieerde ontstekingen, slaapstoornissen, vertraagde wondgenezing, depressie en obesitas.

“Vermits ons immuunsysteem cruciaal is voor onze verdediging tegen ziekteverwekkers, is het belangrijk ook te weten of hevige acute stress een gelijkaardige invloed heeft op ons afweersysteem”, legt dr. Brinda Rana, één van de medeauteurs van de studie, uit.

De studie werd uitgevoerd bij 39 personen (24 mannen, 15 vrouwen) die zelf contact hadden opgenomen met een skydiving school om voor de eerste keer een duosprong uit te voeren.

Een week voor de sprong, een uur voor de sprong, meteen na de sprong, drie kwartier na de sprong en de volgende dag werden bloedstalen genomen.

Reactie zoals bij een infectie

“We identificeerden specifieke genen die betrokken zijn bij zowel de aangeboren als de adaptieve immuunrespons die ontregeld werden als reactie op de acute stress van het skydiven. Een uur na de sprong bleken alle gemeten parameters echter opnieuw hun natuurlijke uitgangswaarden te hebben bereikt”, zegt dokter Brinda Rana.

“De immuunrespons op acute stress is vergelijkbaar met de reactie bij een aanval door ziekteverwekkers. Een moment van acute stress activeert het immuunsysteem, terwijl chronische stress het systeem uitput, waardoor het minder doeltreffend reageert op nieuwe aanvallen door ziektekiemen. “

Een andere opvallende vaststelling bij deze studie, was dat de mannelijke en vrouwelijke skydivers verschillend reageerden op stress. Volgens de onderzoekers zou dit kunnen bijdragen tot de verklaring van de geslachtsverschillen die men waarneemt bij het ontstaan van stress-gerelateerde hart- en vaatziekten en problemen zoals een post-traumatisch stressstoornis die twee maal meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen.

De studie werd gepubliceerd in het maartnummer van het tijdschrift Brain, Behavior en Immunity.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content