© Getty Images/iStockphoto

Ook de perimenopauze vraagt aandacht

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

De perimenopauze is de periode rond de menopauze, waarin zich klachten kunnen voordoen die minstens even hinderlijk zijn als deze na de menopauze. Heel wat vrouwen ‘ondergaan’ deze klachten echter – niet zelden met een bang hart – zonder een arts te raadplegen.

‘De perimenopauze is een periode die gemiddeld zo’n 4 jaar beslaat, gaande van 3 jaar voor de menopauze tot een jaar erna’, legt professor Serge Rozenberg, secretaris van de Belgische Vereniging voor Menopauze (BVM) uit. ‘De perimenopauze veroorzaakt significante schommelingen van het niveau van oestrogeen en progesteron. Daarom noemen we het fenomeen dikwijls een ‘afspiegeling van de puberteit’, wanneer een ‘achtbaan’ van hormonen fysieke symptomen ontketent zoals slaapstoornissen, maandstonden die de ene keer uitblijven, dan weer zeer overvloedig zijn, perioden van borstspanning, warmteopwellingen en nachtelijk zweten. Vaak boezemt dit de vrouwen angst in. Het overvloedig bloedverlies doet hen vrezen voor pathologieën zoals een fibroom en de pijnlijke en gevoelige borsten roept bij velen de angst voor borstkanker op. Het is belangrijk dat we als arts deze pathologiën meteen uitsluiten en de vrouw gerust kunnen stellen, haar eventueel een gepaste behandeling kunnen voorstellen indien de klachten haar levenskwaliteit inderdaad hypothekeren.’

‘Ongeveer 38% van de betrokken vrouwen lijdt aan depressie, terwijl bijna 40% slaapproblemen heeft’, vult Prof. Herman Depyper, voorzitter van de BVM, aan. ‘Het is vreselijk om vast te stellen hoeveel van deze vrouwen een slaapmiddel of een antidepressivum voorgeschreven krijgen, terwijl de oorzaak gemakkelijk aan te pakken is.’

Hét moment om je levensstijl te verbeteren

‘Bovendien is deze overgangsfase hét moment bij uitstek om een volledig medisch onderzoek te laten doen en de levensstijl op de best mogelijke manier aan te passen’, benadrukt prof. Rozenberg. ‘Op dit ogenblik kunnen bepaalde risicofactoren voor osteoporose, hart- en vaatziekten, borstkanker,... immers nog positief beïnvloed worden door eenvoudige aanpassingen van de levensstijl.’

‘Rookstop is daar één van de belangrijkste van (én bovendien dé oorzaak van vroegtijdige menopauze)’, sluit prof. Depypere zich hierbij aan. ‘ Maar ook voldoende bewegen, gezonde voeding, overgewicht tegengaan en alcohol beperken zijn ontzettend belangrijk. Er is duidelijk aangetoond dat lifestylevarenderingen bijvoorbeeld een risicofactor voor borstkanker zoals de borstdensiteit positief kunnen beïnvloeden. Na de menipauze rest een vrouw nog een derde van haar leven. Beslissingen op lifestylgebied die op dat moment genomen worden zijn dus nog zeer belangrijk.’

Hormoonsubstitutie kan in alle veiligheid

‘Bovendien moeten vrouwen met klachten weten dat het mogelijk is om in alle veiligheid een behandeling op te starten. In 2002 zorgde een tussenanalyse van resultaten van de WHI-studie (een zeer grootschalig Amerikaans onderzoek bij postmenopauzale vrouwen die gedurende 15 jaar gevolgd werden) voor heel wat onrust en angst waardoor de meeste vrouwen geen hormonale substitutie (HST)meer durfden te nemen en zelfs heel wat artsen deze behandeling niet meer voorschreven. Intussen zijn we 15 jaar verder en werd in september 2017 in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA een nieuwe analyse van alle resultaten doorgevoerd. Daarin werden alle nuances – die wij eigenlijk al lang kenden: het ging voornamelijk om vrouwen boven 65 jaar die dan pas met HST waren gestart, velen waren obees, er werden hoog gedoseerde hormonale preparaten gebruikt met hormonen afkomstig van paarden,...) bevestigd. We weten nu dat wanneer na de menopauze wordt gestart met laag gedoseerde, natuurlijke hormonen, die in alle veiligheid gebruikt kunnen worden door vrouwen van wie de levenskwaliteit behoorlijk lijdt onder de menopauzeklachten, zonder dat ze angst moeten hebben voor borstkanker of trombosen.’

‘Vrouwen moeten vooral weten dat veel andere factoren, die veel minder gevoelig liggen in de maatschappij een veel groter risico vormen. Zo verhogen 3 glazen wijn per dag het risico op borstkanker, hebben meisjes die roken tussen hun eerste maandstonden en hun eerste zwangerschap 60% meer kans op borstkanker dan meisjes die niet roken in deze periode. En de invloed van alcohol en roken op hart en bloedvaten is nog groter dan op de borst! Sinds 2006 hebben de vrouwen in Vlaanderen de mannen voorbijgestoken wat het aantal overlijdens door hart- en vaatziekten betreft. Hoog tijd dus om daar voldoende aandacht aan te geven’, besluit prof. Depypere.

Menopauze-Cafés

Ter gelegenheid van Wereld Menopauzedag organiseert de Belgische Vereniging voor Menopauze met de steun van Mylan vijf Menopauze-Cafés, op 21 oktober in Beernem, Brasschaat, Brussel, Charleroi en Luik. Menopauze-Cafés zijn gezellige samenkomsten waar vrouwen in gesprek gaan met experten en onderling allerhande tips en tricks uitwisselen. Onder andere volgende onderwerpen zullen besproken worden: opvliegers, nachtelijk zweten, cardiovasculaire risico’s, libidoverlies en vaginale droogheid.Voor meer informatie en gratis inschrijving: www.menopauzecafe.be

Partner Content