Ook je gezondheid vaart wel bij vrijwilligerswerk

Wie ooit de handen uit de mouwen stak voor een goed doel weet dat je hier ook zelf een warm gevoel aan overhoudt. Maar het effect reikt verder: ook je gezondheid vaart er wel bij.

Recent onderzoek toonde aan dat mensen die frequent als vrijwilliger aan de slag zijn, vaker beschikken over een gezond hart en een sterker immuunsysteem, minder last hebben van chronische pijn en beter gewapend zijn tegen verslavingen.

Helpers’ high

“Dankzij die studies beginnen we te ontdekken dat er psychologisch een en ander gebeurt tijdens het helpen van anderen. Dat bezorgt de onbaatzuchtige helpers niet alleen een gelukkig gevoel- het zogeheten helpers’ high’- maar het beïnvloedt dus ook hun fysieke gezondheid”, vertelt dr. Stephen Frost, professor preventieve geneeskunde (Stony Brook University)

Overleven

Het helpen van anderen doet het beloningssysteem in de hersenen van vrijwilligers oplichten. Dat heeft vermoedelijk nog te maken met onze vroegere manier van (over)leven. Door samen te werken, slaagde de mens er beter in om als soort te overleven en het hoofd boven water te houden. Wellicht is die reflex nog steeds in onze hersenen aanwezig, denken de onderzoekers.

Met deze tips haal je er nog meer uit:

1. Help anderen door je eigen ervaring.

Onderzoeken geven aan dat gewezen alcoholverslaafden die andere lotgenoten bijstaan om de drank af te zweren, beduidend minder hervallen. Ook chronische pijnpatiënten die mensen met een gelijkaardige aandoening begeleiden, rapporteren minder pijn.

2. Kies iets waar je goed in bent.

Kies een klus of een werk waar je echt goed in bent of graag doet en waarin je een echte bijdrage kan leveren. Vrijwilligers die het gevoel hebben zomaar wat in de weg te lopen, kunnen een negatieve ervaring hebben en dus het omgekeerde effect krijgen.

3. Meen wat je doet.

Lever een bijdrage voor een organisatie waar je volop zelf in gelooft. Dat geeft een groter positief psychologisch effect.

4. Motivatie telt

Wie zich volkomen altruïstisch inzet, zonder iets terug te verwachten, zal ook een betere geluksrespons krijgen.

Partner Content