Parkinson: beven blokkeren zonder herseningreep

Bij heel wat parkinsonpatiënten slaagt medicatie of hersenstimulatie er niet in de tremor voldoende aan te pakken. Een nieuwe technologie wil dat beven nu via een andere weg blokkeren.

Wat is DNF?

Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers hebben een neurodegeneratieve filtertechnologie (DNF) ontwikkeld die in staat is om ongewenste impulsen, die van de hersenen naar de zenuwen en spieren worden gestuurd, te stremmen. Het zijn deze signalen die armen of benen van parkinsonpatiënten doen trillen. Normaal bewegen blijft wel mogelijk, omdat de gewenste impulsen niet worden gehinderd.

Hoe werkt de filter?

De nieuwe techniek vergt geen ingrijpende hersenoperatie. De piepkleine nano-elektroden worden via een speciale chirurgische techniek in de motorische zenuwbanen van de armen en/of benen geplaatst. Deze zenuwen lopen van de hersenen naar de spieren en zorgen voor de motoriek (beweging) van het lichaam. De nano-elektroden pikken de impulsen vanuit de hersenen op en sturen die informatie via een geleidingsdraad door naar een toestel, dat wordt ingeplant ter hoogte van het sleutelbeen. Dit toestel bevat een elektronische filter die ongewenste signalen meteen herkent, waardoor tremors worden afgeblokt.

Tegelijk registreert het toestel via artificiële intelligentie alle signalen in de zenuwbanen. Die informatie wordt via een beveiligde lijn opgeslagen in de cloud, waar de behandelende arts ze vanop afstand kan opvolgen.

Enkel geschikt voor Parkinson?

Naast tremors zou deze technologie ook kunnen worden ingezet voor het blokkeren van foute signalen die leiden tot neuropatische pijn. De elektroden worden dan niet op de motorische maar op de sensibele zenuwbanen geplaatst. Deze zenuwen geven het gevoel door aan de hersenen.

Door de coronacrisis loopt de klinische studie vertraging op, maar als de testen kunnen hervatten, zou het toestel tegen 2024 beschikbaar zijn.

Partner Content