© Getty Images/iStockphoto

Potentieel dat hoorapparaten bieden nog sterk onderbenut

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Sinds 2007 wordt ieder jaar op 3 maart de Wereld Gehoordag georganiseerd. De campagne voor 2019 “Check your hearing!” legt de nadruk op het belang van vroege detectie van gehoorproblemen om tijdig te kunnen ingrijpen en gehoorverlies te kunnen vermijden.

De medische technologiesector reikt slechthorenden en hun zorgverleners verschillende hulpmiddelen aan, waaronder hoorapparaten en cochleaire implantaten. Vandaag draagt echter amper één op de drie slechthorenden in ons land een hoorapparaat. beMedTech, de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën, grijpt de Wereld Gehoordag aan om er op te wijzen dat in België dringend werk moet worden gemaakt van betere communicatie en sensibilisering rond gehoorproblemen en de beschikbare behandelingen.

‘Slechthorenden die een hoorapparaat dragen winnen aanzienlijk aan levenskwaliteit. Hun betere fysieke en mentale welzijn zorgt niet alleen voor minderuitgaven aan zorg, maar geeft hen ook meer kansen op de arbeidsmarkt’, stelt Marnix Denys, Managing Director beMedTech. ‘Door een gebrek aan informatie wordt het potentieel dat hoorapparaten bieden echter sterk onderbenut. Wij ijveren dan ook voor een betere sensibilisering hieromtrent en dit in het voordeel van de patiënt en van de maatschappij als geheel. Dit is een voorbeeld van hoe het maximaal benutten van de mogelijkheden van medische technologieën kan helpen de gezondheidszorg kwalitatief en duurzaam te houden.’

Het dragen van een hoorapparaat biedt tal van voordelen

Het dragen van een hoorapparaat is uiteraard in de eerste plaats voor de drager zelf voordelig. Uit de recente EuroTrak 2017-survey* blijkt dat slechthorenden die een hoorapparaat dragen van een betere slaapkwaliteit genieten.

Ze geven ook aan zich vlotter sociaal te kunnen integreren, meer sociale contacten te onderhouden en makkelijker terug te kunnen deelnemen aan groepsactiviteiten. Hierdoor lopen ze minder kans op sociaal isolement, gevoelens van vereenzaming en depressie.

Recent onderzoek wijst ook uit dat personen die lijden aan ouderdomsslechthorendheid en een hoorapparaat dragen een kleiner risico lopen op het ontwikkelen van dementie dan diegenen die geen apparaat dragen.

Vanzelfsprekend hebben hoorapparaten een kostprijs, in de meeste gevallen komen ze echter in aanmerking voor terugbetaling. De gunstigere gezondheidssituatie en grotere autonomie van de drager van een hoorapparaat heeft ook een positief effect op diens andere uitgaven aan zorg en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Door meer hoorapparaten in te zetten kunnen er dus belangrijke minderuitgaven gerealiseerd worden in de gezondheidszorg en in de sociale zekerheid.

Ontoereikende communicatie en sensibilisering

Vandaag draagt amper één op de drie slechthorenden in België een hoorapparaat. Dit heeft soms te maken met een onderschatting van het gehoorprobleem, ofwel door de patiënt (die het advies van de arts niet volgt), ofwel door de arts (die de aankoop van een apparaat uitstelt). Echter, van zodra een indicatie gerechtvaardigd is, is het best een apparaat te gebruiken. Hoe vroeger een patiënt een hoorapparaat draagt, hoe sneller hij zich aanpast. Dat wordt moeilijker voor een oudere patiënt.

Bij vele slechthorenden is er tevens een gebrek aan kennis van wat een hoorapparaat kan doen. Ook verouderde ideeën rond draagcomfort en uitstraling kunnen een bijkomende belemmering vormen. Nochtans hebben vooral de recente generaties van hoorapparaten ook op dit vlak de lat veel hoger gelegd.

Opvallend is tenslotte de onduidelijkheid rond terugbetaling. Terwijl 90% van de hoorapparaatdragers één of andere vorm van terugbetaling geniet, is slechts één derde (38%) van de slechthorenden zonder toestel op de hoogte van de bestaande terugbetalingsmodaliteiten.

* Enquête EuroTrak 2017, uitgevoerd in 10 Europese landen, waaronder België, door Anovum (Zürich) namens de European Hearing Instrument Manufacturers Association (EHIMA).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content