© Getty Images

Povere luchtkwaliteit in ziekenhuizen

Sinds de coronapandemie is het belang van gezonde binnenlucht goed gekend. Toch blijkt de luchtkwaliteit uitgerekend in heel wat ziekenhuizen te wensen over te laten, zo stelde Testaankoop vast dat metingen liet uitvoeren in 25 grote Belgische zorginstellingen.

De coronacrisis heeft ons doen beseffen dat virussen en minuscule ziektekiemen de lucht die we inademen vervuilen en dat dit een negatieve impact kan hebben op onze gezondheid. Gezonde lucht is dus essentieel voor de volksgezondheid, vooral in zorginstellingen zoals ziekenhuizen. Ze worden bezocht door zieke mensen die ongewild microben via de lucht verspreiden wanneer ze niezen, praten en ademen. Op die manier kunnen ziekten zoals griep, verkoudheid en covid makkelijk overgaan van de ene persoon op de andere.

Onderzoek in 25 ziekenhuizen

Om de luchtkwaliteit te controleren, stuurde Testaankoop onderzoekers uitgerust met draagbare CO2-meettoestellen (Testo 315-3) naar 25 grote Belgische ziekenhuizen. Een hoge CO2-concentratie toont aan dat de lucht onvoldoende wordt ververst. Want telkens als we ademen, spreken of hoesten, stoten we CO2 en minuscuul kleine druppeltjes uit die mogelijk besmet zijn met micro-organismen, virussen of bacteriën. Hoe hoger de CO2-waardes, hoe groter het risico op ziekteoverdracht dus. Boven een bepaalde drempel wordt het aanbevolen om de lucht in de ruimte te verversen door ramen open te zetten of een ventilatiesysteem aan te zetten. De metingen gebeurden aan het onthaal, in drie wachtkamers, de cafetaria, gangen, liften en toiletten.

Verontrustende resultaten

Van de 25 ziekenhuizen die Testaankoop bezocht, lagen de CO2-waardes van slechts 3 ziekenhuizen overal onder de grens van 800 ppm, de drempelwaarde die de Hoge Gezondheidsraad aangeeft. Zeven ziekenhuizen haalden waardes boven de 800 ppm (en vaak zelfs 1000 ppm) in meer dan de helft van de geteste lokalen, wat erop lijkt te wijzen dat er onvoldoende wordt verlucht. De laagste CO2-waarden vonden de onderzoekers in de onthaalruimtes, ongetwijfeld omdat die meestal dicht bij de toegangsdeur zijn. In de cafetaria’s werden de hoogste CO2-waarden gemeten, omdat je tijdens het eten en drinken onmogelijk een mondmasker kan ophouden.

Maatregelen nodig

In 2022 werd al een wet aangenomen ter verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn, zoals ziekenhuizen. Er worden referentieniveaus vastgelegd en er wordt een certificeringssysteem ingevoerd. Helaas lijkt het erop dat er nog geen enkel uitvoeringsbesluit is genomen. “We gaan naar het ziekenhuis om behandeld te worden, niet om ziek te worden”, zegt Laura Clays, woordvoerder van Testaankoop, die vindt dat “zorginstellingen en onze overheden speciale aandacht moeten besteden aan de kwaliteit van de binnenlucht”. De consumentenorganisatie heeft contact opgenomen met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, om hem te vragen te reageren op de verontrustende resultaten van het onderzoek en om actie te ondernemen.

Partner Content