© Getty Images/Maskot

Preventieve consultatie voor 65-plussers

Het UZ Brussel is gestart met een preventieve screening voor 65-plussers. Op een halve dag krijg je een grondige medische doorlichting.

Door aandoeningen vroegtijdig op te sporen, voorkomen dat je (chronisch) ziek wordt en bestaande aandoeningen sneller en beter behandelen. Dat zijn de voornaamste doelstellingen van de Gezond Ouder Worden-consultatie. “Als geriater is het vaak frustrerend dat mensen pas in een later stadium aankloppen terwijl in veel gevallen heel wat leed had kunnen voorkomen of uitgesteld worden”, weet diensthoofd geriatrie prof. Siddhartha Lieten. “Daarnaast hebben we al meermaals gemerkt dat geen klachten niet altijd betekent dat er geen gezondheidsproblemen zijn. Doordat het hier om een grondige doorlichting gaat, kwamen al uiteenlopende zaken aan het licht.”

Holistische aanpak

Prof. Elisabeth De Waele (diensthoofd Klinische Nutritie): “De aanpak is holistisch opgevat rond vier pijlers waarvan we de bevindingen naast elkaar leggen en als een soort rapport meegeven aan de patiënt. Dat maakt het mogelijk om veel meer verbanden te ontdekken dan bij aparte screenings. Bij de bespreking na afloop formuleren we persoonlijke, realistische leefstijladviezen.” Pijnlijk hiaat bij dit zeer zinvolle project is het gebrek aan financiering voor gezondheidspreventie terwijl tal van studies het effect ervan hebben bewezen. “Als ziekenhuis investeren we hierin maar de patiënt moet ook een deel zelf bekostigen.”

De testen

Voeding. Een diëtiste overloopt aan de hand van een eetdagboek je voedingsgewoonten. Dat wordt o.a. vergeleken met je lichaamssamenstelling en een metabolismebepaling. Dat laatste is uniek omdat hiervoor toestellen worden ingezet uit de intensieve zorg. “Je ligt een tiental minuten op bed met je hoofd onder een plastic stolp terwijl je zuurstof- en CO2-verbruik gemeten wordt. Zo kunnen we exact berekenen hoeveel energie je lichaam in rust verbruikt. Het kan zijn dat je effectief een laag metabolisme hebt waardoor je met dezelfde hoeveelheid voeding meer aankomt dan wie een snelle verbranding heeft. Door die info te linken met je voedingsgewoonten kunnen we heel gericht adviseren hoeveel energie je best uit welke voeding zou opnemen om bij te komen of af te vallen.”

Fysieke conditie. Via allerhande proeven meet een kinesitherapeut je spierkracht, je evenwicht, je reactievermogen en conditie.

Cognitie en mentaal welzijn. Bij de psycholoog volgen cognitieve en geheugentesten en gesprekken waarin gepeild wordt naar je veerkracht, eenzaamheid, depressieve gevoelens, gekoppeld aan tips over hoe je dat concreet kan aanpakken.

Medicatie en evaluatie. Naast een bloeddrukmeting, een hartfilmpje en een eventuele bloedafname neemt de geriater ook je vaccinatieschema, deelname aan bevolkingsonderzoeken en medicatiegebruik onder de loep. Prof. Lieten: “We bekijken welke geneesmiddelen niet meer nodig zijn, gevaarlijke bijwerkingen geven en of er geen medicijnen zijn die elkaars effecten tenietdoen. Ook het correcte gebruik komt aan bod. Zo neem je misschien je calciumsupplementen in de ochtend terwijl die net ’s avonds beter opgenomen worden.” Ten slotte wordt je globale risicoprofiel opgesteld.

Praktisch: Voor een preventief consult betaal je vandaag maximaal 160 euro, alle onderzoeken inbegrepen. 75-plussers betalen 120 euro. Meer info: gow@uzbrussel.be, tel. 02 477 60 80 en podcast Gezond Ouder Worden

Partner Content