© Getty Images

Regeringen bundelen krachten tegen overmatig alcoholgebruik

Strengere regels voor reclame, meer beperkingen in de verkoop en een betere toegang tot de zorg. Dat zijn enkele van de krachtlijnen waarmee de verschillende regeringen van ons land de strijd tegen overmatig alcoholgebruik willen aanpakken. Het plan bevat liefst 75 maatregelen die de komende jaren zullen worden uitgevoerd.

Het plan kreeg woensdag groen licht van de ministers van Volksgezondheid van ons land. Het idee van een interfederaal alcoholplan is niet nieuw. Het stak al in 2008 de kop op. Vijftien jaar later bereikten de verschillende niveaus eindelijk een akkoord. Federaal minister Frank Vandenbroucke, die de vergaderingen voorzat, reageert tevreden. “Dit plan was absoluut noodzakelijk gezien de enorme maatschappelijke impact van alcohol, in het bijzonder op de gezondheid.”

De maatregelen gaan breed en slaan op verschillende domeinen. Het meest in het oog springen de strengere regels rond reclame en verkoop. Zo komt er een wettelijk kader dat alcoholreclame op radio en tv verbiedt voor en na programma’s voor minderjarigen. Er komen ook regels voor reclame in bioscopen, kranten en tijdschriften, en op het internet wanneer het publiek vooral uit minderjarigen bestaat. Gratis alcoholhoudende dranken schenken in het kader van een promotiecampagne wordt ook verboden.

Zestien- tot achttienjarigen mogen voortaan enkel nog bier en wijn kopen. Alle andere dranken, waaronder ook versterkte wijnen, mogen uitsluitend verkocht worden aan 18-plussers. Winkels langs de autosnelwegen mogen ’s nachts – van 22 tot 7 uur – ook geen alcohol meer verkopen. Daarbij speelt de hoge impact van alcohol op het aantal verkeersslachtoffers een belangrijke rol. Er komt ook een ban op alcohol in automaten.

Het plan bevat ook een aanzienlijk luik rond zorgverstrekking. Zo wil de federale regering een zorgplan aanbieden voor jongeren die met een alcoholintoxicatie op de spoed belanden. Bij dat traject zouden ook de ouders worden betrokken. Het loopt ook door na het ontslag uit het ziekenhuis. De mobiele teams binnen de geestelijke gezondheidszorg krijgen opleiding om alcoholproblemen sneller te herkennen. Minister Vandenbroucke broedt ook op het plan om de zorgpaden alcohol in de algemene ziekenhuizen verder uit te breiden.

Om de impact van de alcoholsector op het beleid in de kiem te smoren, komt er een lobbyregister waarin alle contacten met de industrie worden genoteerd. Daarnaast bevat het plan maatregelen rond preventie naar verschillende sectoren en doelgroepen. Intussen lopen er nog gesprekken over een minimumprijs, het toegelaten promillage in het verkeer en mogelijkheden om fysieke gevolgen van overmatig alcoholgebruik sneller te detecteren.

Voor minister Vandenbroucke is met de goedkeuring van het plan het werk nog niet af. De huidige maatregelen slaan op de jaren 2023, 2024 en 2025. “Alle acties in dit plan moeten volledig worden uitgevoerd, zodat we voor de jaren 2026-2028 met aanvullende acties kunnen komen”, luidt het.

Partner Content