© Getty Images/iStockphoto

RIZIV geeft individuele feedback aan alle huisartsen

Plusmagazine.be Onlineredactie

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) geeft alle actieve huisartsen opnieuw individueel zicht op hun voorschrijfgedrag om de kwaliteit van de zorg aan hun patiënten te verbeteren. De feedback bevat gegevens over het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen, klinische biologie, medische beeldvorming en pre-operatieve onderzoeken.

De feedback van RIZIV is gebaseerd op de kwaliteitsindicatoren die gekozen zijn in samenspraak met huisartsenvertegenwoordigers van Domus Medica en de Société Scientifique de Médecine Générale. Voor de eerste maal is deze feedback gericht aan de huisartspraktijken. Per brief ontvangt elke betrokken huisarts een samenvattende analyse van de resultaten.

‘De resultaten van de eigen praktijk worden vergeleken met deze van een referentiegroep’, legt An-Sofie Soens, woordvoerster van het RIZIV, uit. ‘Het feedbackdocument is samengesteld als een positief werkinstrument, met als doel een aanzet te geven tot zelfreflectie en procesverbetering binnen de eigen praktijk. Zo kunnen we samen verder evolueren tot een eerstelijnsgeneeskunde die nog meer gericht is op het leveren van kwalitatief hoogstaande eerstelijnszorg.’

Zorg voor infecties

Omdat de winter in de huisartspraktijk de infectieperiode bij uitstek is, is ze volgens het RIZIV bij uitstek de periode om te reflecteren over de kwaliteit van de zorg voor infecties. Uit de feedbackgegevens blijkt immers dat minder dan één op de tien huisartspraktijken in 2016 minstens 75 procent van hun patiënten van 65 jaar en ouder gevaccineerd heeft tegen griep. De Wereldgezondheidsorganisatie streeft dit doel na omdat deze patiënten een hoger risico lopen op complicaties.

Verder kreeg dat jaar in de helft van de praktijken meer dan één op drie patiënten minstens één voorschrift voor een antibioticum. Tenslotte ging het bij meer dan de helft van al die voorschriften niet om de eerste keuze, maar om breedspectrumantibiotica. Nochtans genezen de meeste infecties in de eerste lijn spontaan en als toch een antibioticum nodig is, wordt bij voorkeur een antibioticum met een zo smal mogelijk spectrum gekozen, bv. amoxicilline voor luchtweginfecties en nitrofurantoïne voor niet-verwikkelde urineweginfecties bij vrouwen en kinderen.

Medische beeldvorming beperken

Voorts wil het RIZIV het voorschrijven van medische beeldvorming tot het strikt noodzakelijke beperken. De laatste campagne Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes dateert van 2016. ‘Deze campagne informeerde burgers over correct gebruik van medische beeldvorming in het algemeen en legde sterk de nadruk op gevoelige groepen zoals zwangere vrouwen en kinderen. Uit evaluatie van de algemene campagnes bleek dat ze een groot bereik hadden en burgers aangaven dat zij door de campagnes beter geïnformeerd waren en geneigd waren om sneller vragen te stellen aan hun arts’, aldus Soens.

Dit uitte zich onder andere in een daling van het aantal CT-onderzoeken bij kinderen en jongeren onder de 20 jaar. Maar uit cijfers van het RIZIV blijkt dat de consumptie van CT-scans in België globaal blijft toenemen. Een domein waar volgens het RIZIV nog sterk moet worden op ingezet zijn CT-scans van de lage rug. CT-scans van de lage rug worden nog te vaak voorgeschreven terwijl dit niet aangewezen is of een MRI-scan de voorkeur geniet.

‘Met de individuele feedback willen we huisartsen zicht geven op hun voorschrijfgedrag om hen zo te stimuleren om het voorschrijven van medische beeldvorming te beperken tot het strikt noodzakelijke en zo onnodige onderzoeken te vermijden. Want medische beeldvorming is belangrijk, maar het is in ieders belang dat we er zuinig en zorgzaam mee omgaan’, benadrukt Soens.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content