© Getty Images/iStockphoto

Stijgende overlevingscijfers bij kanker

De Stichting Kankerregister komt voor het eerst met overlevingscijfers voor de verschillende types kanker in ons land.

De nieuwe cijfers – die de Stichting Kankerregister uitbrengt in haar recente publicatie Cancer Survival in Belgium – omvatten de gegevens van alle Belgen die een kankerdiagnose kregen in de periode 2004-2008. Op het eerste gezicht lijken ze hard: 59% van de mannen en 68% van de vrouwen zijn 5 jaar na die diagnose nog in leven. Maar achter die gemiddelden schuilen heel verschillende types kanker. De 5-jaarsoverlevingskans is bijvoorbeeld een pak groter bij melanoma, prostaat-, borst -, teelbal- en schildklierkanker dan bij andere types.

Vroege diagnose is van levensbelang

De totaalcijfers maskeren ook heel verschillende stadia van de ziekte. Hoe vroeger de tumor ontdekt en behandeld wordt, is bepalend voor de overlevingskans. Naast de meer efficiënte behandelingen hebben de toename van vroege diagnoses door screening en de verbetering van diagnostische methodes immers een stijging van de overlevingscijfers opgeleverd. Dat blijkt dan weer uit de vergelijking van de nieuwe cijfers met die van zes jaar geleden. “Dat zijn dan Vlaamse cijfers, omdat we daar al overlevingsresultaten geanalyseerd hadden voor de periode 1999-2003”, specifieert directeur dr. Liesbet Van Eycken van de Stichting Kankerregister. “Maar afgaand op het feit dat de Vlaamse, Waalse en Brusselse overlevingskansen vrij gelijklopend zijn, kunnen we aannemen dat dat voor het hele land het geval zal zijn.”

Voor patiënten zijn de cijfers vaak confronterend en ook weinig concreet, omdat gemiddelden enorm uit elkaar liggende situaties en vooruitzichten op één hoop gooien. Maar voor het bepalen van het beleid in de gezondheidszorg, voor de bijsturing van screening en behandelingen en vergelijkingen met andere landen zijn ze onontbeerlijk.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content