© iStock

Telemonitoring maakt thuiszorg ook voor Covid-patiënten mogelijk

Kwetsbare covidpatiënten met mildere klachten kunnen veilig thuis opgevolgd worden via een telemonitoringsysteem zoals ook al bestaat voor hartpatiënten. In verschillende ziekenhuizen zoals het UZ Antwerpen en het ZOL ontwikkelden ze de voorbije maanden een systeem om patiënten intensief vanop afstand te volgen.

Thuis in de eigen omgeving uitzieken, blijft – als het medisch mogelijk is -voor de meeste mensen de beste optie richting herstel. Via een systeem van telemonitoring waarvan de terugbetaling nu werd goedgekeurd door het Riziv, is dat ook mogelijk voor een grote groep Covid-patiënten. In het UZ Antwerpen zetten ze zo’n telemonitoringsysteem op poten voor Covidpatiënten die zich met relatief milde klachten op de spoed aanmelden. Ook mensen die na een opname voor Covid verder thuis revalideren kunnen via dit systeem veilig vanop afstand verzorgd worden. Sinds oktober werden zo al 320 mensen tussen 18 en 86 jaar met Covid continu thuis verder opgevolgd.

Oogje in het zeil

“Het gaat om patiënten die zich aanmelden via spoed of huisarts maar die niet of nog niet opgenomen moesten worden. Maar we wilden hen ook niet zonder structurele opvolging naar huis sturen om daar alleen in isolatie uit te zieken”, zegt prof. dr. Guy Hans, medisch directeur UZA. Tijdens de eerste golf hadden artsen gemerkt dat een minderheid van de Covid-patiënten na enkele goede dagen plots nog achteruit kon gaan. “Niet iedereen heeft een huisgenoot die mee een oogje in het zeil kan houden en actie kan ondernemen als zijn toestand verslechtert. Dat gaf ons als zorgverleners een heel verontrustend gevoel. Je wil nooit iemand te laat in het ziekenhuis krijgen.”

Die bezorgdheid vormde de aanleiding om Telecovid op te starten. Dit systeem van telemonitoring volgt vanop afstand zowel klachten als parameters zoals bloeddruk of temperatuur op. “Zo krijgen we de klok rond vat op de gezondheidstoestand van patiënten in thuisisolatie. We weten intussen ook al meer over wie een verhoogd risico loopt op een ernstig ziekteverloop en waarom. Dat maakt het mogelijk om het systeem slimmer te maken door daarop in te spelen. Het is ontzettend belangrijk dat we kwetsbare groepen thuis al kunnen monitoren zodat we tijdig kunnen ingrijpen,”, aldus prof. Hans.

Digitaal dagboek

Via een app, die zowel werkt op een smartphone, tablet als gewone pc, houden patiënten hun evolutie dagelijks bij aan de hand van gestructureerde vragen. Indien nodig, worden ook hun vitale parameters gemeten, zoals de zuurstofgraad in hun bloed. Die gegevens worden meteen op veilige wijze naar het ziekenhuis gestuurd. Daar volgt een medisch team de resultaten meermaals per dag op om de toestand van de patiënt te evalueren. Patiënten kunnen zelf ook contact opnemen met het team van Telecovid.

Deze virtuele opvolging duurt normaal 21 dagen, maar dat kan aangepast worden naargelang de noden. In overleg kan het vroeger stopgezet worden, of net langer doorlopen. Ook de eerste lijn wordt nauw betrokken. Met rapportering via eHealth kan de huisarts mee vinger aan de pols houden en ingrijpen. Wanneer bepaalde alarmdrempels overschreden worden, zal het medisch team van Telecovid de patiënt ook vragen om naar zijn huisarts te gaan of organiseert het samen met de huisarts een ziekenhuisopname.

Restsymptomen

Uit internationale gegevens blijkt dat sommige patiënten na de acute fase nog langdurig zorg en opvolging nodig hebben. Studies tonen aan dat 20 à 30 procent van de patiënten zogeheten restsymptomen ontwikkelt zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratiestoornissen. Guy Hans: “Intussen hebben we Telecovid verder uitgebouwd om patiënten ook na hun ziekenhuisopname te blijven ondersteunen bij aanhoudende klachten. We volgen bijvoorbeeld hun ademhaling, slaap- en bewegingspatronen op. Het is een verlengde van de klassieke revalidatie en geeft ons de kans om hen nog na ontslag bijkomend naar kinesist, psycholoog of andere zorgverleners gespecialiseerd in re-integratie te verwijzen.”

Partner Content