© Getty Images

Thuishospitalisatie bij chemo en langdurig antibioticagebruik terugbetaald na 1 juli

Patiënten kunnen vanaf 1 juli hun chemotherapie of langdurige antibioticabehandeling thuis intraveneus toegediend krijgen. Dat laat het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke weten. “Dit is een belangrijke stap in de cultuurverandering die we in de gezondheidszorg willen doorvoeren”, zegt Sandrine Daoud, woordvoerster van de minister.

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering heeft maandag een conventie goedgekeurd die de terugbetaling voorziet van thuishospitalisatie bij oncologie of langdurig antibioticagebruik. De keuze voor een behandeling thuis gaat dus vanaf 1 juli niet meer gepaard met bijkomende kosten in vergelijking met de traditionele behandeling van de betrokken ziektes. “Dit komt tegemoet aan de vraag van heel wat patiënten die verkiezen om in hun vertrouwde omgeving en in de nabijheid van hun naasten te worden behandeld”, zegt Daoud.

Een thuisbehandeling kan overal worden uitgevoerd, zoals in een privéwoning, een verpleeghuis of zelfs een instelling voor mensen met een handicap. Ze moet gebeuren in overleg met een gespecialiseerde arts en in nauw overleg met de huisarts van de patiënt. Het ziekenhuiszorgteam zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de thuiszorg en de taakverdeling tussen ziekenhuis- en poliklinische zorgverleners. De patiënt behoudt altijd het recht om in het ziekenhuis behandeld te worden.

Voor Jean-Pascal Labille, secretaris-generaal van ziekenfonds Solidaris, is deze nieuwe terugbetaling een echte meerwaarde voor patiënten. De socialistische mutualiteit vraagt wel meer aandacht voor geïsoleerde of meer precaire patiënten en om overleg met de verschillende federale entiteiten over deze nieuwe vorm van patiëntenzorg.

Partner Content