Vanaf 1 april nieuw terugbetalingssysteem voor stomamateriaal

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Om beter tegemoet te komen aan de specifieke noden van elke patiënt wordt vanaf 1 april overgestapt op een ‘virtueel’ budget, waarmee de patiënt tussen alle vergoedbare producten het materiaal en de hoeveelheid kan kiezen en kopen die hij nodig heeft.

Ongeveer 25 000 personen gebruiken dagelijks stomamateriaal na een heelkundige ingreep voor de behandeling van dikkedarm- of endeldarmkanker. De ziekteverzekering betaalt dat materiaal al geruime tijd terug. De manier waarop die terugbetaling gebeurt zal vanaf 1 april veranderen om beter aan te sluiten bij de noden van de patiënt.

Via het huidige systeem van de ‘dotaties’ krijgen de patiënten ‘stomapakketten’ met een vaste hoeveelheid zakjes en toebehoren. De situatie en evolutie verschilt echter van patiënt tot patiënt, waardoor een dergelijk systeem te strak is gebleken en te weinig garanties biedt op het vlak van dienstverlening, kwaliteit en flexibiliteit.

Zo is er soms erg veel verspilling van dure producten die nutteloos of niet aangepast zijn, terwijl het materiaal soms niet volstaat voor andere patiënten met uitzonderlijke problemen (radiotherapie, chemotherapie, enz.) of tijdens de eerste 3 maanden van hun behandeling.

Patiënt mede verantwoordelijk

Op 1 april 2021 komt er daarom een nieuw systeem voor de terugbetaling van stomamateriaal, dat flexibeler en meer gepersonaliseerd is. Daarbij zullen de patiënten op een geïnformeerde manier hun materiaal kunnen kiezen op basis van verschillende criteria, zoals afdichting, comfort, discretie, gebruiksgemak enz. Zij kiezen het materiaal dat het best bij hun situatie aansluit. Er zal ook extra aandacht worden besteed aan de eerste 3 gebruiksmaanden (de leerfase) en aan de uitzonderlijke situaties, waarvoor bijkomende budgettaire middelen zijn vrijgemaakt.

Een virtueel en flexibel budget

In het nieuwe systeem zal de patiënt een ‘virtueel’ budget hebben (te vergelijken met bv. een belkrediet), waarmee hij tussen alle vergoedbare producten het materiaal en de hoeveelheid kan kiezen en kopen die hij nodig heeft. De patiënt heeft het optimaal beheer van zijn budget dus ook zelf in handen. Om de overgang in goede banen te leiden zal in de loop van de komende maanden een informatiecampagne naar patiënten en zorgverstrekkers worden gevoerd.

Wat is een stoma nu precies?

Een stoma is een kleine opening in de buik die tijdens een heelkundige ingreep wordt gemaakt en waarlangs de patiënt zijn ontlasting of urine kan afvoeren wanneer dat langs de natuurlijke weg niet meer mogelijk is. Het is vaak een gevolg van de behandeling van dikkedarm- of endeldarmkanker. Een patiënt met een stoma heeft voor de verzorging opvangzakjes en ander specifiek verzorgingsmateriaal nodig.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content