Verplichte derdebetalersregeling voor huisartsen soepel van start

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

De verplichte derdebetalersregeling bij huisartsen voor personen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering gaat in op 1 juli 2015, zoals voorzien door het regeerakkoord. Tot oktober is er evenwel een overgangsperiode voorzien.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “We hebben vastgesteld dat niet iedereen op het terrein al honderd procent uitgerust is voor elektronische facturatie. We zullen ons dan ook soepel opstellen. Wie klaar is, kan natuurlijk op 1 juli beginnen. Op 1 oktober moet iedereen van start zijn gegaan.”
De verplichte derdebetalersregeling moet van bij het begin via elektronische facturatie kunnen verlopen omdat dit voor de huisarts administratief gezien, het eenvoudigst is. Vanaf 1 juli 2015 zal bij elektronische facturatie ook het huidige getuigschrift voor verstrekte hulp verdwijnen.

Kwetsbare groep

In het regeerakkoord werd beslist het systeem van de verplichte derdebetalersregeling bij de huisarts eerst in te voeren voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming omdat dit de meest kwetsbare groep is. Het gaat om ongeveer 1,9 miljoen personen. Zij betalen momenteel lager remgeld, één euro, bij de huisarts maar moeten ook nog het honorarium voorschieten dat daarna wordt teruggestort door hun ziekenfonds.
Het feit dat ze het honorarium nog moeten voorschieten, is een drempel voor sommige patiënten die een doktersbezoek daarom gaan uitstellen. Met de verplichte derdebetalersregeling zal de persoon met verhoogde tegemoetkoming enkel het remgeld van één euro betalen. Het honorarium van de huisarts wordt door het ziekenfonds rechtstreeks aan de huisarts gestort. Minister De Block: “Door het nieuwe systeem maken we onze gezondheidszorgen toegankelijker voor een groep personen die het zeer moeilijk heeft. ”
De verplichte derdebetalersregeling voor personen met verhoogde tegemoetkoming wordt vanaf 1 juli bij huisartsen ingevoerd. Vandaag bestaat de derdebetalersregeling voor alle patiënten wel reeds in de ziekenhuizen, bij de thuisverpleegkundigen en voor de labo’s. Zij factureren reeds elektronisch.

Bewijsstukken

Bij elektronische facturatie zal de zorgverlener voortaan een bewijsstuk aan de patiënt afleveren waarop duidelijk staat hoeveel het persoonlijk aandeel van de patiënt bedraagt, wat en hoeveel aan de ziekteverzekering werd gefactureerd, en welke eventuele andere bedragen (bv. supplementen, niet terugbetaalde zorgen) door de patiënt werden betaald.
Zorgverleners zullen bij elektronische facturatie in de toekomst ook maatregelen nemen om hun patiënten te kunnen identificeren met de elektronische identiteitskaart. Zo kunnen ze bewijzen dat ze wel degelijk aan betrokken patiënt de gefactureerde zorg hebben verstrekt.

Tegen 1 oktober bij alle huisartsen

Sommige softwarepakketten zijn nog niet aangepast om elektronisch te kunnen factureren tegen 1 juli. Tegen 1 oktober moet dit wel het geval zijn. Daartoe zal het RIZIV de nodige afspraken maken met de softwareleveranciers van de huisartsen. Vanaf 1 oktober zal op die manier de verplichte derdebetalersregeling voor personen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming, bij alle huisartsen van toepassing zijn.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content