© UIG via Getty Images

Vlaanderen zet financieel verschil tussen voorzieningen voor personen met handicap recht

De historisch gegroeide ongelijkheid in financiering van zorginstellingen voor personen met een handicap wordt rechtgezet. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Er komt een herverdeling van de middelen die in fases zal verlopen en tegen 2027 rond moet zijn, meldt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Meerderjarige personen met een handicap zitten sinds 2017 in een systeem van ‘persoonsvolgende financiering’ of PVF. Daarbij krijgen ze zelf een budget, waarmee ze de zorg die ze nodig hebben kunnen betalen. De PVF maakt dus komaf met de rechtstreekse subsidies voor de instellingen vanuit de overheid.

Maar sommige voorzieningen kregen om allerlei historische redenen meer middelen van de overheid, een scheeftrekking die met de omwenteling naar PVF werd doorgetrokken naar de individuele personen met een handicap. De middelen die de instellingen in 2016 nog rechtstreeks van de overheid kregen, zouden verdeeld worden over de gebruikers. Gevolg: een persoon met een bepaalde zorgzwaarte krijgt in de ene voorziening een hoger budget dan in de andere. Drie instellingen vonden dat een schending van het gelijkheidsbeginsel, en trokken naar de Raad van State.

De Vlaamse regering heeft nu een systeem klaar om de historische ongelijkheden recht te trekken. Ze zette het licht daarvoor vorige week vrijdag op groen, meldt bevoegd minister Vandeurzen dinsdag. Concreet komt er een herverdeling van de middelen over een periode van acht jaar. Voor elke persoon met een handicap die voor die herverdelingsoefening in aanmerking komt, geldt er bovendien zorggarantie, benadrukt Vandeurzen: wie dat wil, kan nog altijd een beroep doen op dezelfde ondersteuning als voorheen, of zijn of haar budget nu stijgt of daalt. Wie intussen meer, of een andere soort ondersteuning nodig heeft, kan gewoon via de normale procedure een herziening van het budget aanvragen.

Voor zorgvoorzieningen die hun inkomsten door die herverdeling sterk zien dalen, komen er maatregelen, zegt Vandeurzen nog. Het gaat onder meer om coachingtrajecten om hen te begeleiden naar een andere organisatiestrategie. Die maatregelen worden nog verder uitgewerkt in samenspraak met de sector.

Er komt trouwens ook een nieuw instrument om de zorgzwaarte, en zo ook het budget, voor personen met een handicap te bepalen. Het aantal categorieën wordt daarbij verdubbeld, van 12 naar 24, wat het proces verfijnder moet maken. Dat nieuwe systeem gaat in vanaf 1 januari 2020.

Partner Content