© Getty Images/iStockphoto

Vrouwen en mensen met overgewicht lopen groter risico op langdurige covid

Vrouwen en personen met overgewicht hebben meer kans op langdurige covid. Dat blijkt uit onderzoek van gezondheidsinstituut Sciensano. Deelnemers aan het onderzoek klagen maanden na een besmetting nog het vaakst over vermoeidheid of uitputting.

Met de COVIMPACT-studie wil Sciensano meer te weten komen over langdurige covid en de langetermijneffecten op de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid. Sciensano definieert langdurige covid als iemand die drie maanden na een besmetting nog minstens één symptoom heeft gelinkt aan die infectie.

Volgens de studie bij 2.000 deelnemers gaf 47 procent drie maanden later aan nog minstens één symptoom te hebben. Na zes maanden was dat nog bij 32 procent van de deelnemers het geval. Zes maanden na besmetting was vermoeidheid/uitputting het meest voorkomende aanhoudende symptoom bij deelnemers met langdurige covid (50 procent). Andere aanhoudende symptomen zijn hoofdpijn (32 procent), geheugen- en concentratieproblemen (32 procent), spierpijn (28 procent), ademhalingsmoeilijkheden (27 procent) en slaapstoornissen (22 procent).

Niet alle deelnemers met langdurige covid melden een slechtere gezondheid na hun besmetting. Ongeveer 30 procent van de deelnemers met langdurige covid voelt zich ondanks alles volledig hersteld. Omgekeerd kampt 4 procent van de deelnemers met langdurige covid met ernstige functionele beperkingen en 2 procent met ernstige ademhalingsmoeilijkheden. Ook geeft 3 procent van de deelnemers aan grote financiële problemen te hebben als gevolg van hun gezondheidstoestand.

Opvallend is dat bepaalde mensen meer kans hebben op langdurige covid. Het gaat onder meer om vrouwen, mensen met een lager opleidingsniveau, een voorgeschiedenis van chronische aandoeningen en met overgewicht of obesitas.

Partner Content