© iStock

Waarom pruimen eten een goed idee is bij osteoporose

Pruimen spelen een verrassend grote rol bij de preventie van osteoporose, de ziekte die de botdichtheid aantast en het risico op fracturen verhoogt. Een studie bij vrouwen in de menopauze ontdekte dat dagelijks pruimen eten gunstige invloed had op de botdichtheid van het heupbeen en het voorkomen van breuken.

Van pruimen is al lang bekend dat ze heilzaam zijn voor je darmwerking en het aanpakken van constipatieklachten maar deze vruchten blijken over nog meer onverwachte gezondheidstroeven te beschikken. Ook voor de botgezondheid blijken pruimen een prima bondgenoot. Die hoopvolle boodschap is het resultaat van de Californische Prune Study, waarvan de resultaten recent werden gepubliceerd in ‘The American Journal of Clinical Nutrition’. Bij dit onderzoek werd gedurende een jaar lang bij zo’n 235 vrouwen in de menopauze nagegaan wat de effecten waren van de dagelijkse consumptie van 50 of 100 gram pruimen op hun botdichtheid. Die werd gemeten na 6 en 12 maanden en vergeleken met een controlegroep die geen pruimen op het menu hadden gezet.

Pruimentijd

Na een jaar bleek dat de botdichtheid in de heupen van de vrouwen in de controlegroep (die dus geen pruimen kregen) was afgenomen terwijl die bij vrouwen die dagelijks 50 gram pruimen aten, wel mooi op peil was gebleven. Ook het risico op botbreuken, de zogeheten FRAX-score, steeg bij de controlegroep al na 6 maanden terwijl dat ongewijzigd bleef in de groepen die respectievelijk 50 g. en 100 g. pruimen per dag aten.

Een tweede gelijkaardige studie naar gedroogde pruimen kwam tot soortgelijke bevindingen. Ook daar stelden onderzoekers vast dat de vruchten een ontstekingsremmend effect bleken te hebben.

Mechanismen?

Deze resultaten werpen natuurlijk vragen op naar de precieze mechanismen waardoor pruimen in staat zijn om de botdensiteit te vrijwaren en dus osteoporose af te remmen of uit te stellen. Daar hebben de wetenschappers voorlopig nog geen sluitende antwoorden op geformuleerd. Mogelijk heeft het te maken met de ontstekingsremmende werking en het inperken van oxidatieve stress, die beide bijdragen tot botverlies. Verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen maar in afwachting is het voor vrouwen in de menopauze alvast een goede optie om elke dag zo’n 50 gram al dan niet gedroogde pruimen toe te voegen aan de maaltijd.

Bron: The Prune Study in The American Journal of Clincal Nutrition

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content