© Getty Images/iStockphoto

We worden 2 jaar ouder dan 10 jaar geleden

De levensverwachting in Vlaanderen blijft stijgen. Dat blijkt uit de officiële en meest recente (2014) sterftecijfers van Zorg en Gezondheid. Op 10 jaar tijd is de levensverwachting met 2 jaar toegenomen, tot 79,8 jaar voor mannen en 84,3 jaar voor vrouwen. Dat is vooral te danken aan een steeds kleiner wordend risico om op jongere leeftijd te sterven aan hart- en vaatziektes of aan kanker.

Dr. Anne Kongs van Zorg en Gezondheid: “We zien een daling van de sterfte door hart- en vaatziektes, door kanker en ook door ziekten van het ademhalingsstelsel. Dit betekent dat je risico om hieraan te sterven op relatief jonge leeftijd, afneemt. We zien wel een stijging van overlijdens door psychische en neurologische aandoeningen zoals dementie. Dat is een symptoom van de vergrijzing.”

Op middelbare leeftijd (45-75 jaar) duiken longkanker en borstkanker op als belangrijkste doodsoorzaken. Longkanker als doodsoorzaak komt vooral veel voor bij mannen, en daalt daar wel, maar blijft toenemen bij vrouwen. Bij de vrouwen heeft longkanker borstkanker voorbij gestoken in een aantal leeftijdscategorieën. De hoge longkankercijfers zijn het gevolg van het rookgedrag van de naoorlogse generatie. Mannen hebben veel gerookt en ook steeds meer vrouwen begonnen te roken.

Vlaanderen scoort ook goed binnen Europa met een lage “mogelijks vermijdbare sterfte”. “Vermijdbare sterfte” is een indicator voor waar nog verbeteringen mogelijk zijn in het gezondheidsbeleid. Het is een theoretische concept waarbij ervan uitgegaan wordt dat sterfte door bepaalde doodsoorzaken veelal vermeden had kunnen worden op basis van de meest actuele wetenschappelijke kennis over risicofactoren en de meest gevorderde technologische behandelingen. De goede cijfers wijzen zowel op een goede preventie als op behoorlijke hulpverlening. Het aantal zelfdodingen in Vlaanderen blijft te hoog, maar zit globaal wel in dalende lijn.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Deze cijfers geven aan dat onze preventie en gezondheidszorg op het goede spoor zitten. We blijven investeren in ons vaccinatieprogramma, onze bevolkingsonderzoeken en de promotie van een gezonde levensstijl, en zeker ook in suïcidepreventie.”

Vergrijzing leidt niet tot meer overlijdens

Uit de officiële en meest recente (2014) sterftecijfers van Zorg en Gezondheid blijkt dat de Vlaming twee jaar ouder wordt dan tien jaar geleden. In 2004 had een man in Vlaanderen bij zijn geboorte een levensverwachting van 77,2 jaar. In 2014 is dat gestegen tot 79,8 jaar. Voor de vrouwen was de levensverwachting bij de geboorte 82,5 jaar in 2004. In 2014 is dat al 84,3 jaar. Vrouwen hebben dus duidelijk een hogere levensverwachting dan mannen, maar het verschil tussen mannen en vrouwen wordt steeds kleiner.

De stijgende levensverwachting maakt dat de vergrijzing van de bevolking nog niet leidt tot beduidend meer sterfgevallen per jaar. In 2014 stierven er in totaal 58.301 Vlaamse inwoners in Vlaanderen of Brussel, wat niet veel verschilt van het gemiddelde van de voorbije tien jaar.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content