© Getty Images/iStockphoto

Werkgevers hebben vaak een fout beeld van iemand met een visuele handicap

Plusmagazine.be Onlineredactie

Discriminatie omwille van een handicap is volgens het jaarverslag (2019) van Unia de tweede meest voorkomende klacht op de werkvloer. Ook mensen met een visuele handicap krijgen hier vaak mee te maken omdat werkgevers een verkeerd beeld hebben van hun competenties. Daarom voert de Brailleliga een campagne rond tewerkstelling: “Zie jij wat Ava in haar mars heeft?”.

Met deze nieuwe campagne wil de Brailleliga enerzijds blinde en slechtziende personen aanspreken zodat ze weten dat ze bij de Brailleliga ook terecht kunnen met al hun vragen en problemen rond tewerkstelling. Anderzijds belicht ze het potentieel op de arbeidsmarkt van personen met een visuele handicap die specifiek ondersteund worden. De Brailleliga zet in op concrete oplossingen om de competenties van de persoon met een visuele handicap te versterken en de werkomgeving aan te passen. Want het zijn de vaardigheden die van een blinde of slechtziende persoon een goede werknemer maken, en niet de verschillen.

De gespecialiseerde diensten van de Brailleliga zijn dankzij hun multidisciplinaire en gepersonaliseerde aanpak en jarenlange ervaring de aangewezen experten om blinde en slechtziende personen te helpen om alle obstakels op weg naar werk te overwinnen.

Werkgevers kennen vaak de mogelijkheden niet

Veel werkgevers weten helaas nog niet dat mits kleine aanpassingen van de werkomgeving een persoon met een visuele handicap een job vaak net zo goed kan uitvoeren als iemand anders. Hoewel de mogelijkheden voor slechtzienden een enorme boost kregen dankzij de technologische evoluties, laat de aanpassing van de werkpost of de beschikbaarheid van hulpmiddelen vaak te wensen over. Ook in dat domein wil de Brailleliga haar professionele begeleiding meer bekendheid geven.

Ava getuigt

Ava Vandekerckhove wordt het nieuwe gezicht van de campagne van de Brailleliga rond tewerkstelling. Ze is momenteel aan de slag als secretaris paritaire comités bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Werkgevers hebben vaak een fout beeld van iemand met een visuele handicap
© BRAILLELIGA

Ava: “Ik kreeg voornamelijk te maken met vooroordelen. Werkgevers hebben vaak een fout beeld van een persoon met een handicap. Ze denken dat je de job niet even goed zal kunnen uitvoeren terwijl niets minder waar is. Vaak werd ik niet eens uitgenodigd op een gesprek, terwijl ik wel aan alle criteria beantwoordde. Je moet jezelf telkens dubbel zo hard bewijzen. Je moet de werkgever er echt van kunnen overtuigen dat jij het werk ook kan uitvoeren mits wat begrip en een aantal kleine aanpassingen. De samenleving doet enorm haar best om dit aan te pakken maar er is nog een lange weg af te leggen.”

Aanpassing van de werkpost

De aanpassing van de werkpost heeft niet alleen te maken met de infrastructuur. Ook de plaatsing van het bureau in een ruimte, de lichtinval en de werkinstrumenten zijn heel belangrijk. De therapeuten van de Brailleliga analyseren iedere situatie en reiken oplossingen aan.

Bart Verdickt, hoofd van de GOB (gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst) van de Brailleliga: “Vooroordelen of discriminatie komen vaak voort uit onwetendheid. Je hoort wel eens bedenkingen zoals “er solliciteert een blinde persoon bij ons voor een functie met behoorlijk wat pc-werk, dat kan toch niet, want die ziet het scherm toch niet?” terwijl pc-werk, mits de juiste hulpmiddelen en een opleiding in het gebruik ervan, natuurlijk mogelijk is. Ik onthaal dergelijke bedenkingen liever op een positieve manier: ik heb liever dat een werkgever dergelijke bedenkingen uitspreekt, dan kunnen onze medewerkers immers reageren en de juiste/correcte informatie geven en zo de twijfels, angsten, bedenkingen wegnemen.”

Meer info op de website van de Brailleliga

Partner Content