De lepelplant © iStock

Wetenschappers onderzoeken welke luchtzuiverende planten meeste effect hebben

Onderzoekers van Technopool Sierteelt (ILVO, PCS, UGent, HoGent), UAntwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij hebben de afgelopen twee jaar samengewerkt onder Green-Air om de wetenschappelijke kennis over het luchtzuiverend vermogen van planten te verzamelen. Met twee brochures wil Green-Air de bevolking informeren over het effect van groen op de luchtkwaliteit binnen en buiten het huis.

Door de steeds betere isolatie van onze gebouwen wordt de lucht in huis minder vaak ververst en worden in onze directe omgeving meer synthetische stoffen (isolatiemateriaal) gebruikt, meldt Green-Air. De combinatie van die twee factoren zorgt ervoor dat in slecht verluchte ruimtes een vrij hoge concentratie aan schadelijke stoffen in de lucht hangt.

Planten zijn volgens Green-Air in staat om die polluenten uit de lucht te zuiveren en vormen zo een alternatief voor dure filtersystemen. Het zuiverende effect van de plant is afhankelijk van de plantensoort, luchtverplaatsing, hoeveelheid licht en de luchtvervuiling in de ruimte. Hoe hoger de concentratie schadelijke stoffen, hoe sneller planten ze afbreken. Daarnaast zorgen veel zonlicht en een grote luchtverplaatsing voor een betere en snellere zuivering.

In de twee brochures van Green-Air staan de aanbevolen opties aan kamer- en tuinplanten opgelijst. Binnenshuis zijn de graslelie, drakenplant, klimop en de lepelplant goede opties. Buitenshuis staan onder andere de vlinderstruik, Gelderse roos, haagbeuk en steeneik in de top tien. Deze lijsten zijn verre van compleet, wetenschappers hebben nog lang niet alle planten onderzocht op hun luchtzuiverend potentieel, aldus Green-Air.

Partner Content