WHO roept wereldwijde noodtoestand uit voor zikavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een internationale noodtoestand afgekondigd nu het zikavirus zich steeds sneller verspreidt. Het is de eerste keer sinds augustus 2014 dat een noodtoestand wordt uitgeroep, toen voor de uitbraak van ebola in Afrika.

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de verspreiding van het zikavirus op het Amerikaanse continent een “internationaal zorgwekkende bedreiging voor de gezondheid” genoemd. Dat betekent dat de organisatie specifieke regels kan uitvaardigen ter bestrijding van het virus.

Baby’s met te kleine schedel

Een groep van WHO-experts ziet een link tussen het virus en de toename van het aantal baby’s dat geboren wordt met een te kleine schedel (microcefalie). De experts waren het erover eens dat de snelle verspreiding van het virus een mondiale bedreiging vormt. De laatste keer dat de organisatie die termen gebruikte, was in augustus 2014 over de ebola-epidemie in West-Afrika. Volgens de wereldgezondheidsorganisatie zijn er in Brazilië mogelijk al 1,5 miljoen gevallen van zika. Binnen de twaalf maanden zou het aantal gevallen op het Amerikaanse continent kunnen toenemen tot 4 miljoen. Voor directeur-generaal Margaret Chan van de WHO moeten nu eerst de muggenpopulaties die het zikavirus verspreiden, ingedamd worden. Voorts moeten de diagnose en de monitoring van de verspreiding van de ziekte verbeterd worden.

Met de afkondiging van de noodtoestand kunnen de landen onmiddellijk zinvolle tegenmaatregelen afspreken, aldus professor Christian Drosten van het Instituut voor Virologie van het UZ in Bonn. Hij verwacht in dit geval bijvoorbeeld aanbevelingen voor de bestrijding van muggen.

Angst bij zwangere vrouwen

Het virus wordt door de muggensoort Aedes aegypti overgedragen. Vermoed wordt dat de mug door zwangere vrouwen te besmetten verantwoordelijk is voor het veroorzaken van schedelmisvormingen bij baby’s. De kinderen komen met een te kleine schedel op de wereld (microcefalie), wat leidt tot een verstandelijke beperking. “Wat momenteel in Latijns-Amerika gebeurt, wijst op een dergelijk verband”, zei epidemiologe Christina Frank van het Robert Koch-Instituut (RKI) in Berlijn. “Wat nog niet is achterhaald, is of er nog cofactoren aanwezig moeten zijn”. Dat kunnen bijvoorbeeld antilichamen tegen andere virussen zijn, die samen met het zikavirus een microcefalie veroorzaken. Mogelijk is ook dat niet zika, maar een compleet andere factor de verwekker is. “Dat kan bijvoorbeeld een geneesmiddel zijn”, aldus de experte. Alleen al in Brazilië zijn er 4.180 mogelijke gevallen van microcefalie geregistreerd. Pas in zes gevallen kon met zekerheid gesteld worden dat vrouwen vooraf door het zikavirus werden besmet. In het land worden momenteel veel vruchtafdrijvingen uitgevoerd, schrijft de krant Folha de São Paulo. In het bericht worden verschillende artsen geciteerd bij wie vrouwen om een anonieme abortus hadden gevraagd. Enkele vrouwen wilden zelfs niet wachten op de diagnose of hun baby’s al dan niet met microcefalie op de wereld zouden komen.

En in België?

In België is er geen risico voor de volksgezondheid door de situatie met het Zikavirus in Zuid-Amerika. Het virus wordt immers overgebracht door muggen van het Aedesgeslacht, die in ons land niet voorkomen en is niet overdraagbaar van mens op mens. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Reizigers die naar Zuid-Amerika trekken, nemen wel best hun voorzorgen. En zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger proberen te geraken, raad ik aan hun reis uit te stellen of af te lasten.” Reisklinieken, huisartsen, verloskundigen en andere zorgverstrekkers krijgen van de overheid specifiek advies zodat ze eventuele gevallen snel kunnen herkennen en ze hun patiënten met vragen kunnen helpen.

Op de luchthavens is de dienst Saniport extra waakzaam. Saniport is de sanitaire politie voor internationaal verkeer van de FOD Volksgezondheid . In toepassing van het Internationaal Gezondheidsreglement (2005) van de Wereldgezondheidsorganisatie, staat de dienst in voor de gezondheidsinspectie van de schepen en van bepaalde vliegtuigen komende uit risicogebieden.

Vliegtuigen die uit tropische gebieden komen, worden bijvoorbeeld altijd gedesinfecteerd.
In Europa zijn tot nu toe enkele gevallen gemeld van reizigers die de getroffen gebieden bezochten en besmet huiswaarts keerden. in België is één dame verzorgd die in december terugkwam uit Guatemala. Zij is goed hersteld.

Zestig tot tachtig procent van de geïnfecteerde personen vertonen geen symptomen. Treden er toch ziekteverschijnselen op, dan gaat het om hoofdpijn, koorts, gewrichtspijn en soms uitslag. De symptomen verdwijnen meestal na een paar dagen.


Lees ook:Aangepast reisadvies voor Zuid-Amerika en Caraïben

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content