© Getty Images/iStockphoto

Woonzorgcentra worstelen met alcohol- en geneesmiddelengebruik bewoners

Bewoners van woonzorgcentra gebruiken niet alleen te veel medicatie, steeds meer ouderen drinken ook alcohol. En dat stelt de woonzorgcentra voor een uitdaging. Dat blijk uit een bevraging van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) waarvan de resultaten te lezen zijn op Sociaal.Net.

Dat ouderen (te) veel medicatie slikken, is een oud zeer. Bewoners van woonzorgcentra nemen dagelijks gemiddeld acht geneesmiddelen waarvan zeven chronisch of langer dan drie maanden. Het gebruik van psychofarmaca (bv. slaap- en kalmeringsmiddelen en antidepressiva) ligt ook hoog. Zo bleek uit onderzoek dat acht op de tien bewoners één of meerdere psychofarmaca gebruikte.

Uit cijfers van VAD blijkt ook dat steeds meer ouderen alcohol drinken. Op weekbasis drinken 55- tot 65-jarigen de helft meer dan 15- tot 24-jarigen. En van alle Vlamingen die dagelijks alcohol drinken, zijn bijna twee op de drie 55 jaar of ouder. En hoewel het alcoholgebruik opnieuw afneemt na 75 jaar, waarschuwt VAD al langer voor de impact van alcohol bij ouderen. Het lichaam heeft meer tijd nodig om de alcohol af te breken. Te veel alcohol kan na verloop van tijd allerlei gezondheidsklachten veroorzaken.

Meer kans op vallen

Alcohol kan bovendien de werking van verschillende types medicatie versterken of verzwakken. Zo versterkt alcohol de negatieve effecten van slaap- en kalmeermiddelen. Dit verhoogt het risico op valincidenten en overdosis bij het gelijktijdig gebruik van alcohol en medicatie.

Uit een bevraging van VAD bij de woonzorgcentra blijkt nu dat die woonzorgcentra wel degelijk problemen ondervinden bij bewoners die psychofarmaca en alcohol gebruiken. “Ze ervaren negatieve effecten van psychofarmaca en alcohol op de oudere zelf, zijn omgeving of de werking van het woonzorgcentrum”, staat te lezen op Sociaal.Net.

Zo ondervond 60 procent van de woonzorgcentra bij minstens 20 procent van de bewoners problemen door gebruik van psychofarmaca. Voor 13 procent van de woonzorgcentra is het psychofarmacagebruik van hun bewoners een nog grotere uitdaging. Zij ervaren negatieve effecten van psychofarmacagebruik bij minstens de helft van de bewoners.

Meer nood aan ondersteuning

Voor alcohol ligt dit cijfer lager. Van de woonzorgcentra zegt 65 procent dat één op tien bewoners het voorbije jaar problemen had als gevolg van alcoholgebruik.

Hulpverleners geven aan dat waar het gebruik van psychofarmaca vooral impact heeft op de bewoners, bijvoorbeeld door verminderde slaapkwaliteit, het gebruik van alcohol eerder voor overlast zorgt bij andere bewoners of personeel.

Uit de bevraging blijkt nog dat de familie met veel vragen zit of zich zorgen maakt en dat medewerkers vaak niet weten hoe om te gaan met bewoners die (overmatig) alcohol drinken. Daarom zijn woonzorgcentra vragende partij voor meer ondersteuning en meer informatie over het gebruik van psychofarmaca en alcohol bij ouderen.

Partner Content