© Getty Images

Zeven tips om je ziekenhuisfactuur onder controle te houden

Plusmagazine.be Onlineredactie

Om onaangename verrassing te voorkomen wanneer de factuur van een ziekenhuisopname enige tijd later in de bus valt, zetten we een aantal tips op een rijtje.

  1. Vraag voor je opname een raming van de kostprijs van je ziekenhuisopname met een duidelijk onderscheid tussen opname in een eenpersoonskamer dan wel in een kamer voor twee of meer personen. Heel wat ziekenhuizen bieden op hun website kostenramingen aan voor veel voorkomende ingrepen.
  2. Kies (kosten)bewust of je een eenpersoonskamer of een kamer voor twee of meer personen wenst. In een kamer voor twee of meer personen zijn ereloonsupplementen verboden. Vraag – indien mogelijk – op voorhand de opnameverklaring op of consulteer de opnameverklaring op de website van het ziekenhuis, zodat je de tekst rustig kunt doornemen. Op de opnameverklaring duid je je kamerkeuze aan. Lees het document aandachtig voor je ondertekent. Let wel, ondanks het verbod op ereloonsupplementen kunnen de kosten in een kamer voor twee of meer personen toch hoog oplopen, door onder meer de aanrekening van niet-vergoedbare prestaties of comfortsupplementen zoals een televisie of een koelkast.
  3. Durf aan je zorgverlener vragen hoeveel een behandeling je zal kosten. Zorgverleners zijn wettelijk verplicht om je te informeren over de te verwachten kostprijs. Zijn er kostenposten waarin de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt, bespreek dan de alternatieven met je arts om samen tot de beste oplossing te komen.
  4. Kies bewust van welke goederen en diensten die los staan van de medische zorg je gebruik wilt maken. Consulteer hiervoor vooraf de lijst ‘diverse kosten’ op de website van je ziekenhuis. De lijst is ook ter beschikking in het ziekenhuis. Alleen diensten en goederen waar je uitdrukkelijk om gevraagd hebt, mogen aangerekend worden.
  5. Als je een hospitalisatieverzekering hebt, ga dan goed na wat ze (niet) dekt. Zo is het belangrijk om te weten wat het maximale percentage ereloonsupplementen is dat je verzekering dekt.
  6. Leg je ziekenhuisfactuur steeds voor aan je ziekenfonds voor ze te betalen. Consulenten kunnen uitleg geven en gaan na of er geen fouten of niet gerechtvaardigde kosten in staan. Is dat het geval, dan kan de dienst Ledenverdediging je factuur eventueel betwisten bij het ziekenhuis.
  7. Neem contact op met je ziekenhuis indien je je factuur door omstandigheden niet tijdig kan betalen.

Partner Content