© Getty Images/iStockphoto

Zorgbudget voor ouderen moet zorg betaalbaar maken

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Meer dan 100.000 personen krijgen in Vlaanderen een zorgbudget voor ouderen dat deel uitmaakt van de Vlaamse sociale bescherming. Het zorgbudget voor ouderen levert een belangrijke bijdrage voor de betaalbaarheid en dus van de toegankelijkheid van de zorg voor 65-plussers.

In het kader van de zesde staatshervorming is het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) genoemd) overgeheveld naar Vlaanderen. Sinds 1 januari 2017 behandelen de zorgkassen de dossiers zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Hoe hoger de zorgzwaarte, hoe hoger het bedrag

Een zorgbudget voor ouderen is bedoeld om de zorgkosten te dragen van wie ouder is dan 65 jaar, zorgbehoevend is en een laag inkomen heeft. Het is vrij besteedbaar. Anders dan het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden (de vroegere zorgverzekering) dat ook van de Vlaamse sociale bescherming deel uitmaakt, gaat het niet om één forfaitair bedrag, maar varieert het bedrag in functie van de zorgzwaarte. De bedragen variëren van 87 euro voor de minst zorgbehoevenden tot 583 euro per maand voor de hoogste categorie.

Hoe lager het inkomen, hoe hoger het bedrag

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is ook inkomensafhankelijk. Mensen met een laag inkomen krijgen een hoger bedrag. Na een inkomensonderzoek wordt een deel van het budget afgetrokken, zodat de reële bedragen hiervan kunnen afwijken. Bijna de helft van de rechthebbenden ontvangt een bedrag tussen de 300 en 400 euro.

Betaalbaarheid woonzorgcentrum

Voor veel 65-plussers die in een woonzorgcentrum leven, betekent het zorgbudget voor ouderen een belangrijke bijdrage voor de betaalbaarheid van hun zorg. Uit de gegevens uit het jaarverslag van het Agentschap Vlaamse sociale bescherming, blijkt dat 30.000 bewoners van een woonzorgcentrum in 2017 recht hadden op een zorgbudget voor ouderen. Dat is meer dan één op de drie bewoners. Zij combineren dit met een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van 130 euro, dat aan elke bewoner van het woonzorgcentrum wordt toegekend.

Van die 30.000 bewoners die samengeteld een zorgbudget voor ouderen en een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden krijgen,

  • ontvangt ongeveer twee derde een zorgbudget van meer dan 480 euro per maand.
  • ontvangt ongeveer 40% een zorgbudget tussen de 580 en 680 euro.
  • ontvangt een kleine 20% een maandelijks zorgbudget van meer dan 680 euro. Bij de zwaarst zorgbehoevenden loopt dat op tot 700 euro per maand.

Dit maakt de factuur van het verblijf in het woonzorgcentrum voor velen betaalbaar, meer in het bijzonder voor de financieel kwetsbare doelgroep.

Zorgbudget voor ouderen moet zorg betaalbaar maken

Daarnaast zijn ook in de thuissituatie de zorgbudgetten van de Vlaamse sociale bescherming een belangrijke financiële ondersteuning bij het betalen van zorgkosten. De budgetten zijn vrij besteedbaar en kunnen dus naar behoefte aangewend worden voor het inschakelen van diensten, het betalen van hulpmiddelen of ondersteuning in de woning of het vergoeden van andere onkosten.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Dit zorgbudget is een krachtig instrument voor de betaalbaarheid én de toegankelijkheid van de zorg, dat nog te weinig gekend is. Door de overheveling naar Vlaanderen en de creatie van een uniek loket voor alle zorgbudgetten bij de zorgkas, zullen we de doelgroep nog beter kunnen bereiken. Zo zal er binnenkort een automatische gegevensstroom zijn naar de zorgkas over wie in het woonzorgcentrum verblijft, zodat ook meer proactief kan worden ingezet op de rechtentoekenning en onderbescherming kan worden tegengegaan.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content