1 op 10 gesprekken met Tele-Onthaal gaan over terreurdreiging

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

De aanslagen in Parijs en de terreurdreiging in ons land laten niemand onberoerd. Dat blijkt ook de voorbije week uit de oproepcijfers van de telefonische-en chathulpdienst van Tele-Onthaal.

Bij 1 op 10 gesprekken waren de aanslagen in de Franse hoofdstad of de terreurdreiging in België de aanleiding om contact te nemen met Tele-Onthaal. Gemiddeld liepen per dag aan de telefoon of op de chat 30 gesprekken binnen over de terreur in Parijs of de dreiging in ons land.
De gespreksthema’s die doorgaans leven bij Tele-Onthaal oproepers zijn erg universeel: oproepers worden vooral geraakt door grote en kleine zorgen omtrent relaties, gezondheid en eenzaamheid. Dat is de afgelopen week niet anders. Maar dat deze ingrijpende maatschappelijke gebeurtenis bij heel wat oproepers specifiek aan de ribben blijft kleven is wel opvallend.

Er heerst vooral angst

Sommige oproepers bellen heel expliciet enkel en alleen naar aanleiding van de terreur, bij anderen is het een onderwerp dat in de loop van het gesprek onomwonden aan bod kwam. Angstgevoelens zijn ontegensprekelijk het centrale thema bij al deze gesprekken.
Vooreerst is er een groep van oproepers die zich heel slecht in hun vel voelen, die al negatieve emoties en gevoelens van angst hebben. We merken dat de gebeurtenissen in Parijs en België deze gevoelens versterken en zelfs soms verlammen. Reeds aanwezige angst of onrust wordt door deze feiten nog meer uitvergroot .
Daarnaast is er ook een groep van oproepers die nu voor het eerst contact neemt met Tele-Onthaal naar aanleiding van de terreur. Het zijn mensen die doorgaans weerbaar en veerkrachtig in het leven staan. Maar ze voelen zich angstig n.a.v. de gebeurtenissen en durven/kunnen hierover niet praten met mensen in hun omgeving.
Enerzijds gaat het hier om mensen die niet zoveel sociale contacten hebben en dit niet kwijt kunnen in hun omgeving. Op school, op het werk, op café, binnen het gezin, in de trein,... het onderwerp wordt op vele plaatsten -al dan niet georganiseerd- besproken.
Anderzijds gaat het ook om oproepers die schrik hebben dat anderen hun angst niet zullen begrijpen of overdreven zullen vinden. Bij Tele-Onthaal kan je je verhaal kwijt via telefoon of via chat: gratis, 24u24 en 7 dagen op 7. En vooral anoniem en in het volste vertrouwen. Deze oproepers vinden via een gesprek met Tele-Onthaal een kanaal om soms voor het eerst over deze gevoelens te praten en te ventileren over deze angst en onrust.
Je verhaal doen of hulp nodig?
telefoon 106: gratis, anoniem, 24u24
chat via www.tele-onthaal.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content